Centre de Lectura de Reus  
 

BASE DE DADES DE PREMSA

Com fer les cerques:

A l'hora de fer cerques cal tenir en compte les qüestions següents:

  1. La cerca pot fer-se per un o diversos camps a la vegada
  2. Els termes de cerca poden introduir-se en majúscules o minúscules i amb diacrítics, diéresis, etc. o sense.
  3. Qualsevol terme introduït es considera com a terme de cerca: una paraula, un número, una cadena de caràcters, etc.
  4. No existeixen paraules anomenades buides, és a dir, les preposicions, conjuncions, artícles són paraules cercables.
 
 
 
Centre de Lectura de Reus - Catàleg d'Articles de Revistes
Aplicació realitzada per ILERTEC Consultoria Tecnològica, S.L.L.