Concurs-Exposició Nacional de Roses

Any 2017

LXX Concurs-Exposició Nacional de Roses / XXXI Concurs de Composicions Florals de Roses

teatre-bartrina-roses

(PDF) Díptic del LXX Concurs Exposició Nacional de Roses.

Bases

2017-cartell-roses1 – BASES

1.1 LXX CONCURS-EXPOSICIÓ NACIONAL DE ROSES

El Centre de Lectura de Reus organitza el LXX Concurs Exposició Nacional de Roses amb l’objectiu de promoure els valors, artístics i culturals d’aquest símbol floral de la ciutat de Reus que és la rosa. El Concurs-Exposició Nacional de Roses tindrà lloc al Teatre Bartrina del Centre de Lectura de Reus, durant els dies 6, 7 i 8 de maig de 2017.

2 – MODALITATS

El Concurs-Exposició Nacional de Roses comprendrà les modalitats següents:

1.0 ROSA ESTÀNDARD

Reservat a aquells que presentin un lot de roses escollides necessàriament amb un mínim de 15 varietats i un màxim de 30. Cada gerro haurà de contenir 3 roses de la mateixa varietat.

1.1 POLIANDRES I MINIATURES

Reservat als cultivadors amateurs que presentin un lot de poliandres o de miniatures, o bé d’ambdues classes per separat, amb un mínim de 15 varietats per lot.

imatge011.2 MILLOR EXEMPLAR. PREMI JOAQUIMA GALLISÀ DE RUEDA, IN MEMORIAM

En el lloc indicat pels organitzadors, els cultivadors amateurs presentaran cada u una rosa que, segons el seu parer, sigui la millor. El jurat qualificador concedirà el premi a la rosa més bonica. L’exemplar ha d’ésser proporcionat i amb una longitud màxima de 60 cm.

1.3 PREMI ESPECIAL A LA ROSA MÉS PERFUMADA

En el lloc indicat pels organitzadors, cada cultivador amateur haurà de dipositar una rosa que, segons el seu parer, presenti l’olor més exquisida i la flaire més perfumada.

1.4 PREMI ESPECIAL ROSA «CENTRE DE LECTURA»

Serà adjudicat a la rosa «Centre de Lectura», millor i més bonica. S’haurà de presentar una rosa que, segons el seu parer, sigui la millor.

1.5 PREMI ESPECIAL ROSA «CENTRE DE LECTURA.1859»

Serà adjudicat a la rosa «Centre de Lectura.1859», millor i més bonica. S’haurà de presentar una rosa que, segons el seu parer, sigui la millor.

1.6 PREMI ESPECIAL ROSA «CIUTAT DE REUS»

Serà adjudicat a la rosa «Ciutat de Reus», millor i més bonica. S’haurà de presentar una rosa que, segons el seu parer, sigui la millor.

1.7 PREMI ESPECIAL ROSA «PAU CASALS»

Serà adjudicat a la rosa «Pau Casals», millor i més bonica. S’haurà de presentar una rosa que, segons el seu parer, sigui la millor.

1.8 PREMI ESPECIAL MILLORS ROSES COL·LECCIÓ PERE DOT

Serà atorgat, entre els millors exemplars de totes les varietats creades pel roserista Pere Dot. Aquests exemplars aniran destacats amb una etiqueta que facilitarà l’organització.

1.9 PREMI ESPECIAL ROSA “ALBERT VIA”

Serà adjudicat a la rosa «Albert Via», millor i més bonica. S’haurà de presentar una rosa que, segons el seu parer, sigui la millor.

2 – CONDICIONS GENERALS

2.1 QUALIFICACIÓ I TROFEUS

Els trofeus que es rebin seran concedits als concursants o expositors que, segons el parer del jurat, siguin mereixedors de distinció. Per a la qualificació es tindrà en compte els aspectes següents: nombre adequat de varietats, nombre adequat de roses, exposició de les flors, escala, regularitat, simetria, color, harmonia, estat de conservació, grau d’obertura de la flor i nomenclatura de les roses.

2.2 INSTAL·LACIONS

Les instal·lacions seran preparades pel Centre de Lectura el qual cedirà els estands a punt perquè siguin col·locats els gerros.

2.3 ESTANDS

Els gerros estaran a disposició dels concursants i cada gerro haurà de contenir només tres roses de la mateixa varietat. Restarà puntuació el fet d’haver-hi varietats mal classificades o sense nom. Per a poder concursar, els expositors hauran de presentar únicament roses cultivades per ells mateixos, degudament catalogades, i s’haurà de donar per acabada la instal·lació abans de les 3 de la matinada. Darrere del número de l’estand col·locaran un sobre amb una targeta on hi haurà escrit el nom de concursant. Les roses quedaran en propietat del Centre de Lectura.

Els qui vulguin optar als premis especials hauran de situar en un lloc destacat, indicat per l’organització, la rosa que hi aspiri, hauran de posar el nom d’una manera ben visible, i hauran de comunicar-ho verbalment i amb anticipació als organitzadors del certament. Cada gerro haurà de contenir una rosa. Pel que fa al premi especial millors roses Pere Dot, aquestes roses hauran d’anar destacades dins, del mateix estand, amb unes targetes que facilitarà l’organització.

2.4 INSCRIPCIÓ

La inscripció s’obrirà el dia 24 d’abril i podrà fer-se personalment a la secretaria del Centre de Lectura, o bé per c/e a: secretaria@centrelectura.cat, i es tancarà forçosament el dia 4 de maig a les 8 del vespre.

Per necessitats d’organització no podrà ser admesa cap sol·licitud fora del termini establert. Cada concursant rebrà un permís d’entrada nominatiu i intransferible.

2.5 JURAT

El jurat qualificador, la composició del qual serà anunciada oportunament, farà públic el veredicte, que serà inapel·lable, a l’acte de la inauguració.

imatge02

1.2 – XXXI CONCURS DE COMPOSICIONS FLORALS DE ROSES

El trenta-unè Concurs de Composicions Florals de Roses que organitza el Centre de Lectura per tal de promoure l’art de l’ornamentació floral basat en les roses i divulgar-ne els aspectes ecològics i culturals, se celebrarà al Teatre Bartrina del Centre de Lectura de Reus, durant els dies 6, 7 i 8 de maig de 2017.

La inscripció s’obrirà el dia 24 d’abril i podrà fer-se personalment a la secretaria del Centre de Lectura, o bé per c/e a: secretaria@centrelectura.cat, i es tancarà forçosament el dia 4 de maig a les 8 del vespre.

Per necessitats d’organització no podrà ser admesa cap sol·licitud fora del termini establert. Cada concursant rebrà un permís d’entrada nominatiu i intransferible.

Les instal·lacions seran preparades pel Centre de Lectura de Reus el qual cedirà els estands a punt perquè siguin col·locats els gerros. Per aquest motiu, l’expositor o concursant abonarà la quantitat de 2,00 € en formalitzar la inscripció.

Les bases per a concórrer a l’esmentat concurs són les següents:

1a Podran participar-hi els afeccionats i cultivadors amateurs, i també totes les persones que siguin afeccionades a les roses, o bé que cultivin rosers.

2a L’element principal de les composicions florals haurà d’ésser la rosa, encara que s’hi podran incloure altres elements.

3a Les composicions hauran d’ésser presentades abans de les 3h de la matinada del dia de l’exposició. Cada composició s’haurà de presentar amb un sobre adjunt, que contindrà, a l’exterior, el lema, i, a l’interior, el nom del participant.

4a Els estris que s’utilitzin per a la confecció de les composicions seran retornats als interessats quan hagi finalitzat el concurs. El Centre de Lectura no es responsabilitzarà del material malmès o extraviat exposat al concurs, per aquest motiu es recomana que els concursant utilitzin estris de poc valor, tant material, com sentimental, ja que l’organització no en pot garantir la seguretat.

5a Cada participant podrà presentar un màxim de 2 composicions.

6a Hi haurà un jurat especialitzat en art floral que valorarà els aspectes següents de les composicions : bases, materials per a la decoració (vegetals o no vegetals), forma caràcter de la composició, relació dels materials, tècnica i disseny.

7a El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Jurats

2.1 JURAT DEL LXX CONCURS-EXPOSICIÓ NACIONAL DE ROSES.

Sr. JOSEP M. VIRGILI PUY
Disseny i Natura Virgili 2000

Sr. FRANCESC XAVIER LLADÓ MIRAS
Cap de Jardineria de l’Excm. Ajuntament de Reus

Sr. PERE CABOT ROIG
Enginyer Agrònom

Sr. ARNAU GARCIA FERRER
Vivers Francisco Ferrer

Sr. ROSSEND MATEU ROVIRA
Compositor de perfums de la casa Antoni Puig

Sr. THIERRY BOSSOREILLE
Director de compres de Jardiland España, S.A.

Sr. RICARD OLMOS SIMÓN
Tècnic en construcció de Jardins

Sra. DOLORS SUGRAÑES LIÑANA
Actuarà com a secretaria

2.2 JURAT DEL XXXI CONCURS DE COMPOSICIONS FLORALS DE ROSES

Sra. FRANCINA GOMÀ I COLL
Especialista en art floral

Sra. ROSER OBACH I PLANAS
Especialista en art floral

Sr. ALBERT RATÉS I SABATÉ
Professor de l’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus

Sr. RAMON CIVIT RICO
Tècnic en horticultura ornamental i florista

Sra. ANNA ARBÓS LAVILA
Tècnica jardinera de l’Ajuntament de Reus

Sra. JOANA CORTS I DUASO
Tècnica en art floral

Sra. ISABEL FLORES I LLURBA
Tècnica en horticultura ornamental. Actuarà com a secretaria

Col·laboracions

 • DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
 • AJUNTAMENT DE REUS
 • GENERALITAT DE CATALUNYA
 • REUS PROMOCIÓ
 • ESTIVILL ASSESSORS
 • VERMUTS MIRÓ
 • TEATRE BARTRINA
 • VIVERS FRANCISCO FERRER
 • DISTRIBUCIONES RUEDA, SA
 • D.O.Q. PRIORAT
 • IES D’HORTICULTURA I JARDINERIA
 • JARDILAND
 • VERDJARDINS
 • COR MESTRAL
 • BRIGADES MUNICIPALS

Trofeus

Consulteu el llistat de trofeus 2017 (PDF)

Cartells

Amics de les Roses 2017