Estat financer

Pressupost anual

Dades disponibles per descarregar:

(Format pdf) – Pressupost 2022
(Format pdf) – Pressupost 2021
(Format pdf) – Pressupost 2020
(Format pdf) – Pressupost 2019
(Format pdf) – Pressupost 2018

Balanços

(Format pdf) – Balanç abreujat dels anys 2020 i 2021
(Format pdf) – Balanç abreujat dels anys 2019 i 2020
(Format pdf) – Balanç abreujat dels anys 2018 i 2019
(Format pdf) – Balanç abreujat dels anys 2017 i 2018

Pèrdues i guanys

(Format pdf) – Pèrdues i guanys dels anys 2020 i 2021
(Format pdf) – Pèrdues i guanys dels anys 2019 i 2020
(Format pdf) – Pèrdues i guanys dels anys 2018 i 2019
(Format pdf) – Pèrdues i guanys dels anys 2017 i 2018

Auditoria Biblioteca

Dades disponibles per descarregar:

(Format pdf) – Informe especial de control financer de subvencions. Any 2017

Memòria econòmica

Dades disponibles per descarregar:

(Format pdf) – Memòria econòmica de l’exercici 2021
(Format pdf) – Memòria econòmica de l’exercici 2020
(Format pdf) – Memòria econòmica de l’exercici 2019
(Format pdf) – Memòria econòmica de l’exercici 2018
(Format pdf) – Memòria econòmica de l’exercici 2017