Activitat de la Secció de Ciències de l’Educació

 |   |  Twitter

La Secció de Ciències de l’Educació del Centre de Lectura està integrada per professionals que en la seva vida laboral han treballat i treballen en el món educatiu, en els diferents àmbits des d’escoles bressol, escoles d’educació especial, centres de primària i secundària, facultats universitàries, EAP i CRP. Com a socis del Centre de Lectura volem transmetre el nostre compromís amb l’educació i el nostre desig de treballar per millorar i aportar un diàleg amb altres professionals del món de la psicologia, de la psicoanàlisi, de la neurociència,  del món artístic, i també amb els pares i els propis alumnes,  per trobar i aportar respostes i eines de treball que transmetin valors com  despertar l’interès per aprendre, incentivar en  els mestres la il·lusió a l’hora d’ensenyar, investigar en noves tecnologies i metodologies, la cooperació i implicar-se  en  la formació permanent.

Es van impartir set cursos gratuïts i reconeguts com activitats de formació permanent pel Departament. Anaven dirigits a docents en actiu, i a altres professionals i pares interessats. Tots  organitzats per la Secció de Ciències de l’Educació i el Serveis Educatius del Baix Camp,  amb la col·laboració del COPC. S’inclouen dins del Pla de Formació de Zona del CRP Baix Camp. Cal remarcar la col·laboració del Campus Extern de la Universitat Rovira i Virgili, i de la Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus.

L’objectiu d’aquestes actuacions era oferir recursos teòrics i pràctics per garantir l’èxit escolar i personal dels alumnes. Érem conscients que l’escola no es podia mantenir al marge de la intensa transformació que viu la societat del segle xxi, i que és imprescindible repensar noves formes de donar respostes a les necessitats dels centres, del professorat i de l’alumnat.  Considerem que mostrar l’aplicació de noves pràctiques  per centres innovadors, ajuda els professionals a ampliar la visió d’aquest nou paradigma educatiu.

En les reunions de la Secció es decidien els temes del curs de cada any, estudiàvem les demandes dels mestres, les problemàtiques de l’entorn i les respostes que podíem oferir. Cal remarcar la generositat de tots els ponents que hi van participar amb caràcter voluntari, sense percebre res a canvi. Les sessions les van desenvolupar professionals altament qualificats, vinguts de l’entorn més immediat i d’altres indrets. Els conferenciants que venien de més lluny, rebien una ajuda del Campus Extern de la Universitat Rovira i Virgili.

Al llarg dels set cursos, el compromís dels ponents i dels participants va ser de molta complicitat, mai es va suspendre cap ponència i sempre vam comptar amb la seva bona disposició. Després de les conferències es feia un piscolabis on es continuava el debat i s’establien bones dinàmiques de col·laboració. 

Agraïm la col·laboració dels dissenyadors dels nostres cartells: Josep M. Pàmies Martorell (JOM), Edu González i Arnau Olivé per haver sabut reflectir en una imatge el contingut de cada curs.

La valoració que n’han fet els inscrits ha estat molt positiva, als sis primers cursos es va limitar la formació a 140 inscrits, que és el màxim d’aforament de la sala d’actes. Els dos darrers cursos es van transmetre virtualment, aquest fet implica una dinàmica diferent. 

Considerem que en aquest moment de transformació i canvi calia fer una parada.

Les diverses intervencions en les necessitats educatives especials, 2014. Es van impartir set conferències  en les quals van participar especialistes, entorn a temes com: trastorns d’espectre autista, trastorns d’aprenentatge i com intervenir amb les famílies i a les escoles, estratègies i metodologia per afavorir l’atenció a la diversitat. Van tenir una gran acollida i va promoure moltes intervencions entre el públic.  Els ponents van ser especialistes com Cristina Boix, neuropsicòloga  infantil del servei de neuropsicologia de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i Francesc Cuixart i Fina, doctor en Psicologia, professor de la UAB. Es va projectar el documental sobre l’autisme Unes altres Veus per part del director: Ivan Ruiz.

L’adolescència un repte, 2015. Aquest cicle va despertar molt interès entre els professors d’instituts. Es van impartir vuit  conferències a càrrec de diferents especialistes que van parlar de temes en relació amb les noves tecnologies, aprenentatges dins i fora de l’institut d’ensenyament de secundari i la formació amb adolescents desenganxats del sistema educatiu. Es van presentar diferents projectes sobre com donar respostes a la diversitat dels adolescents a càrrec del Dr. en Psicologia Fernando Hernández,  i de la Dra. Juana M. Sancho Gil. Van dissertar sobre els processos de formació i innovació tendents a construir una educació, on tothom trobi el seu lloc per aprendre. Van presentar dos projectes: «Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis Esbrina 2014» i «Viure i aprendre amb nous alfabetismes dins i fora l’escola secundària: aportacions per reduir l’abandonament, l’exclusió i la desafecció escolar dels joves».  

La infància 0-6 anys, 2016. Es van impartir 6 conferències, el curs va tractar de l’etapa d’infància 0-6 anys des de diferents punts de vista i va aportar eines,  estratègies i recursos tant als educadors en general, com a les famílies i al públic interessat. La inauguració d’aquestes sessions va anar a càrrec de l’Honorable  Consellera d’Ensenyament  Meritxell Ruiz  Isern. Les pedagogues terapeutes Neus Fuster i Pilar Grasset del Centre d’Estimulació Primerenca van tractar sobre el desenvolupament infantil i l’atenció precoç. El psicòleg Jaume Descarrega va exposar el tema dels vincles infantils i les criances. La pedagoga Àngels Ollé va versar amb entusiasme per què encara expliquem contes de fades i de dracs.

Educació emocional i creativitat, 2017. L’objectiu del curs va ser reflexionar, aprofundir i oferir recursos teòrics i pràctics per entendre i atendre adequadament les emocions a través de la creativitat. Es van impartir sis conferències molt ben trenades perquè es van contemplar de manera interactiva les emocions interpersonals i les intrapersonals, alhora que es van interpretar adequadament les pròpies emocions i les dels altres. El doctor David Bueno, en el seu llibre Cerebroflexia, defineix l’objectiu de l’educació emocional en aquests termes: «treballar les capacitats mentals i emocionals per ajudar a créixer amb dignitat, no solament com a éssers humans que s’adapten en el seu àmbit, sinó com a persones que decideixen quin ambient volen generar per a si mateixes i per a les futures generacions». El psicoanalista Paco Sainz va dissertar entorn de les emocions i la creativitat, i va concloure dient que «la creativitat és viure la vida en primera persona i està relacionada amb la flexibilitat i el silenci interior».

Altres conferenciants van impartir conferències molt dinàmiques relacionades amb la dansa, la música i les arts plàstiques, que van motivar molt els assistents i es va crear molta empatia i bons vincles. Tres centres educatius, un d’educació especial, un altre de primària i un de secundària van exposar l’experiència i les bones pràctiques en educació emocional.   

Educació per la diversitat: l’escola inclusiva, 2018, el curs va abordar el  desplegament del decret que sobre la inclusivitat va aprovar el Departament, i va aprofundir sobre les experiències que desenvolupen, des de fa temps, centres educatius del nostre entorn per respondre a les necessitats de tot l’alumnat des d’una perspectiva inclusiva. Els seus objectius van ser: oferir recursos. sobretot pràctics, per generar canvis en la manera d’entendre la inclusivitat en els centres educatius. Fer conèixer el desplegament del decret que sobre la inclusivitat va redactar el Departament. Presentar experiències i mesures organitzatives, metodològiques, curriculars de centres educatius que practiquen la inclusivitat tant a Primària, com a Secundària. Donar a conèixer els recursos que hi ha al territori per aconseguir la inclusió educativa i social.

Es van impartir sis ponències, dues en relació amb el canvi de paradigma del nou repte i la nova mirada per obrir nous camins als alumnes d’educació especial i quatre ponències explicant diferents pràctiques d’inclusivitat. Professors de l’INS Domènech i Montaner van explicar els cursos que oferien a joves d’entre 16-20 anys amb necessitats educatives especials,  i un altre punt important del debat va ser la coordinació entre les escoles i les escoles d’educació especial. Vam tancar l’acte amb la ponència de la inclusivitat i l’esport.

Temps de transformació educativa, 2019. Aquest títol va ser una resposta molt adient a les inquietuds dels mestres, pares i alumnes. L’objectiu del curs era aprofundir que l’escola no es pot mantenir al marge de la intensa transformació que viu la societat actual. És més, hauria de formar part del motor de canvi repensant noves formes de donar resposta a les necessitats dels centres, el professorat i l’alumnat. Dur a terme aquesta tasca és especialment difícil  ja que implica dissenyar noves fórmules i nous models d’actuació.

El conjunt de propostes que es van presentar va ajudar a ampliar la visió d’aquest paradigma  educatiu i a garantir l’èxit escolar dels infants i joves.

Es van impartir sis conferències, els ponents van parlar de diferents projectes: el projecte plurilingüe de l’Escola Prat de la Riba de Reus, el projecte «Magnet» de l’Escola Marià Fortuny de Reus i el projecte «Amara Berri» de l’Escola Mas Clariana de Cambrils. El director adjunt del  Programa  Escola Nova 21, Boris Mir, va aportar reflexions sobre la complexitat de la transformació educativa.

El curs 2020 vam suspendre les activitats per la covid.

La incertesa una oportunitat per educar, 2021. L’objectiu del curs va ser adquirir, des d’una perspectiva crítica,una mirada positiva envers el context educatiu actual. Es van analitzar els efectes de la pandèmia  i el confinament des d’una perspectiva policèntrica. Es van compartir les experiències de diferents professionals  per entomar el nou context educatiu. 

Es van fer quatre ponències presencials i virtuals (va ser la primera vegada que es va utilitzar aquesta modalitat), eren temps difícils en què les mesures sanitàries tenien el seu pes i les dificultats de viatjar i desplaçar-se feien difícil la continuïtat del curs. La primera conferència d’educar en temps d’incertesa va ser una oportunitat per aprendre que la vida és un canvi continu i cal preparar els alumnes i mestres en aquests canvis. Es van analitzar els afectes i efectes en l’àmbit educatiu i psicològic del confinament en alumnes, mestres i pares. Des d’un vessant més lúdic es va parlar dels contes per no sortir de casa i de la vocació de donar-nos. Finalment, va cloure les conferències la ponència: «Ensenyar sota un arbre: del guix al bit»,  a càrrec de David Llambrich, professor associat de la URV i referent de Cultura Digital del CRP del Baix Camp.

Sinergies museu i escola, 2022. L’objectiu del curs era crear vincles  entre museus i escoles, obrir les portes i crear ponts per aprendre i descobrir nous sabers i nous itineraris, presentant projectes i realitats que les escoles estan treballant. Es van fer cinc ponències. Hi van participar els museus de Montblanc, de Cambrils, d’Alcover, de Reus i les escoles Marinada de Cambrils, Prat de la Riba i Maria Rosa Molas de Reus.

Es van presentar diferents projectes molt interessants: programa AproPA’T, «Apadrinem el nostre patrimoni» i «araART». Còdol Educació va presentar el projecte: «Lligams. Mirades que connecten», i va col·laborar amb l’Escola Prat de la Riba en el projecte «D’escola a ecosistema educatiu».

Estarem amatents a les necessitats dels educadors per tal de recollir-les i buscar les complicitats per donar-los resposta.