Aureli Ruiz Torres

President de la Secció d'Art del Centre de Lectura