Articles per autor

Enric Tricaz

Director de la Revista del Centre de Lectura del 2010 al 2011.


Una mirada enrere: la Revista del Centre de Lectura

Enric Tricaz repassa minuciosament els articles dels diferents números de la Revista del Centre de Lectura que va dirigir, amb Jordi Agràs com a president de l’entitat –que va ser qui li va proposar el càrrec, i fou fins que Jordi Agràs va deixar la presidència que hi va romandre. La publicació va comptar amb col·laboradors més habituals i altres de més puntuals als quals agraeix la seva aportació. I la vida del Centre es va veure trasbalsada amb el traspàs d’Albert Via, un fet que, evidentment, també hi repercuteix.