Articles per autor

Francesc Artero

Director de la Revista del Centre de Lectura del 1997 al 2001.


Anys d’aprenentatge i dedicació al Centre de Lectura

Francesc Artero parla del seu pas per la Revista del Centre de Lectura, especialment de l’època en què en va ser el director (1997-2001), per recordar qui hi havia al consell de redacció, la llibertat amb què comptaven i com funcionava la gestió de la publicació aleshores, així com alguns dels temes que hi van tractar.