Articles per autor

Gerard Gort Oliver

Director de la Revista del Centre de Lectura del 2004 al 2005.


La meva Revista

Gerard Gort rememora el seu pas per la Revista del Centre de Lectura, primer amb Montserrat Corretger com a directora i, després, a proposta de Pere Anguera, essent-ne ell mateix el director, amb el suport visual d’Aureli Ruiz i diferents col·laboradors segons el tema tractat: «El Camp de Tarragona. Present i futur», en el número 9, i «Vers on va la Unió Europea?», en el número 10.