Articles per autor

Jordina Gort Oliver

Professora de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili.


Ramon Llull: una aproximació breu al personatge i a la lectura del Llibre d’Amic e Amat

“Jo he estat un home casat, he tingut fills; era bastant ric, lasciu i mundà. Vaig deixar-ho tot de bon grat per poder-me dedicar a fomentar l’honor de Déu i el bé públic, i a exaltar la santa fe. Vaig aprendre l’àrab i vaig anar moltes vegades a predicar als sarraïns; per causa de la fe vaig ser pres, empresonat, colpejat […]”