Meritxell Blay Boquera

Directora d'activitats acadèmiques del Consell Directiu del Centre de Lectura