Articles per autor

M. Teresa Codina

Llicenciada en Filologia Clàssica i Magisteri. Iniciadora de l'escola Talitha i directora (1956-1974).