Revista del Centre de Lectura: 100 anys de la 3a època

Monogràfic dedicat als 100 anys de la publicació de la 3a època de la Revista del Centre de Lectura


Trepitjant fort

Explicació del contingut de la revista, en especial del monogràfic dedicat a celebrar els 100 anys sota el títol de Revista del Centre de Lectura de la publicació, de manera ininterrompuda; per tant, d’ençà que en va començar la tercera època el 1920 –i ja anem per la novena–; tot i que les revistes del Centre de Lectura comencen aquell mateix 1859 en què va començar a caminar l’entitat, aleshores amb el títol d’El Eco del Centro de Lectura.


Algunes dades sobre la 3a època de la Revista del Centre de Lectura (1920-1935)

Fina Masdéu repassa una de les èpoques més reconegudes de la Revista del Centre de Lectura (1920-1935) que comença amb Pere Cavallé com a president de l’entitat i director de la publicació, però a ell l’aniran succeint altres presidents i directors. A les pàgines de la revista hi escriuen alguns dels integrants del grup modernista de ca l’Aladern, entre molts d’altres. Però no tot són flors i violes i la crisi interna que pateix la revista es trasllueix en altres publicacions locals, i finalment deixa d’aparèixer.


El règim del 78 a la Revista del Centre de Lectura

Antoni Nomen repassa els seus vincles amb la Revista del Centre de Lectura, començant per un període de traspàs problemàtic, amb la direcció a càrrec de Xavier Amorós, essent president del Centre, Ramon Amigó, i després passant a mans del nou president de l’entitat, Jordi Escoda, tot i que qui en prengué la batuta fou Joaquim Mallafrè i després ho feren Joan Abelló i ell mateix.


«Sí, vull»

Pilar Crua recorda les entregues de la Revista del Centre de Lectura de les quals es va fer càrrec com a directora, tot tenint en compte els diferents números que van sortir i els directors i editors precedents de la publicació. Parla del canvi de rumb que s’hi va donar, del suport de Joaquim Mallafrè com a editor, així com de les efemèrides històriques amb què va topar, i de la il·lusió i la professionalitat amb què ella ho va encarar.


Anys d’aprenentatge i dedicació al Centre de Lectura

Francesc Artero parla del seu pas per la Revista del Centre de Lectura, especialment de l’època en què en va ser el director (1997-2001), per recordar qui hi havia al consell de redacció, la llibertat amb què comptaven i com funcionava la gestió de la publicació aleshores, així com alguns dels temes que hi van tractar.


La meva Revista

Gerard Gort rememora el seu pas per la Revista del Centre de Lectura, primer amb Montserrat Corretger com a directora i, després, a proposta de Pere Anguera, essent-ne ell mateix el director, amb el suport visual d’Aureli Ruiz i diferents col·laboradors segons el tema tractat: «El Camp de Tarragona. Present i futur», en el número 9, i «Vers on va la Unió Europea?», en el número 10.


Una mirada enrere: la Revista del Centre de Lectura

Enric Tricaz repassa minuciosament els articles dels diferents números de la Revista del Centre de Lectura que va dirigir, amb Jordi Agràs com a president de l’entitat –que va ser qui li va proposar el càrrec, i fou fins que Jordi Agràs va deixar la presidència que hi va romandre. La publicació va comptar amb col·laboradors més habituals i altres de més puntuals als quals agraeix la seva aportació. I la vida del Centre es va veure trasbalsada amb el traspàs d’Albert Via, un fet que, evidentment, també hi repercuteix.


Les noves tecnologies com a aliades, la Revista del Centre de Lectura ara

Agnès Toda i Bonet fa una valoració de la Revista del Centre de Lectura de què ara disposem i exposa com les noves tecnologies faciliten una publicació amb més possibilitats i més oberta al món i, per tant, s’aconsegueix, a la vegada, que sigui el Centre de Lectura qui sigui més present no només a Reus, sinó també més enllà, un entramat que es retroalimenta.