Editorial

 |   |  Twitter

El Centre de Lectura no volia deixar de sumar-se a l’Any Brossa i ho fa –si més no en aquesta ocasió, l’any encara ens pot aportar noves sorpreses– a través d’un repte important: recuperar, en el format digital en què es venia presentant últimament –perquè els nous temps sembla que així ho reclamen–, aquella Revista del Centre de Lectura que tan rellevant ha estat al llarg dels temps per Reus i més enllà. Recuperar, per tant, no vol dir l’antic format en paper, sinó el contingut en format revista tradicional: editorial –com el que ara llegiu–, articles diversos, diferents apartats… I tot penjat en un moment concret, en aquest cas en relació amb el primer trimestre del 2019, i teixit al voltant d’un monogràfic, l’adreçat a Joan Brossa, que és el que acaba donant cos a aquest número de la revista.

El gran gruix de la revista, doncs, es titula: «poesiⱯ», com la mateixa exposició virtual a la qual us convidem a través d’aquestes pàgines, un exposició que també es farà realitat –hi serà físicament–, al voltant de Sant Jordi en els espais de la biblioteca, per tal d’acostar aquest llegat que Brossa ens va deixar, el de la poesia visual, a tota la gent que traspassi les portes de la nostra entitat i, així, poder-les contagiar d’aquest mal tan nostrat –o, si més no, tan necessari en aquests moments– com és el de la reflexió.

Amb aquesta «poesiⱯ» fem fixar l’atenció en aquella A tan important i bàsica per a ell –com a inici de tot, malgrat que aquí ens la trobem al final, un joc més entre tots els que plantegem– i també ens centrem en la lectura a la inversa que ell fa servir a vegades, utilitzant no només la A a la inversa, sinó també capgirant l’ordre de majúscules i minúscules, a través d’una A en el format que ell va utilitzar per al poema visual Cap de bou… Molts encaixos –o desencaixos–, moltes lectures, que a partir d’aquest títol trobareu sobre l’obra brossiana.

Les pàgines que conformen aquest número de la revista, per tant, no inclouen només la poesia visual o objectual de l’exposició, sinó també reflexions escrites al voltant del llegat de Joan Brossa ja sigui de persones vinculades estretament amb ell –o la seva creació– o de persones vinculades amb l’entitat que s’hi han volgut apropar, si és que ja no ho havien fet abans. Perquè, qui no coneixia Brossa abans de commemorar-ne el centenari del naixement? D’alguna manera o altra, tothom en coneix algun aspecte, li sona per alguna peça; i és que ell va trencar les barreres del paper i ens va posar, pràcticament, dins de casa les seves creacions. Ara, des de la Revista del Centre de Lectura també volem fer-ho. Passeu, contempleu i deixeu-vos seduir, després que cadascú emprengui el seu vol –o la seva capacitat artística o vital– a la seva manera.