Joan Ventallol i la Pratica mercantiuol

 |   |  Twitter

Resum
El professor d’Història Moderna de la URV Josep Fàbregas Roig parla de la investigació sobre el llibre antic i explica diferents publicacions de l’àmbit matemàtic i experimental. Amb motiu de les jornades sobre llibre antic que es van celebrar al Centre de Lectura a mitjan del mes d’abril d’enguny descriu l’obra de Joan Ventallol anomenada Pratica mercantiuol composta e ordenada per en Joan Vantallol de la ciutat de Mallorques. un volum imprès en format quart, de 133 fulls en foliació romana, que conté diversos gravats.


20150530-img1Fa poques setmanes, a mitjan abril, celebràvem al Centre de Lectura les Jornades de Llibre Antic. En la meva intervenció, com historiador, vaig voler destacar la importància que pels investigadors actuals tenen algunes d’aquestes relíquies, com a font de coneixement.

El llibre antic abraça tots els camps de la ciència, també el de l’àmbit matemàtic i experimental. Entre d’altres publicacions força interessants em vaig referir a l’obra de Joan Ventallol anomenada Pratica mercantiuol composta e ordenada per en Joan Vantallol de la ciutat de Mallorques que, el 1521 (23 d’abril), Joan de La Place havia editat a Lió. Es tracta d’un volum imprès en format quart, de 133 fulls en foliació romana, que conté diversos gravats.

La importància d’aquesta peça, a banda de la data d’edició —inicis del segle XVI—, es troba en què va ser de les primeres obres de matemàtica pràctica redactades en català. De fet, la primera que es va escriure en la nostra llengua, i que es va publicar a la Península, va ser la de Francesc de Santcliment que, el 1482, amb la col·laboració de Pere Posa —primer impressor català— va publicar Summa de l’Art de Arismetica.

20150530-img2Es tractava de manuals que els mercaders utilitzaven en la seva diària activitat comercial. Les publicacions dedicades a les matemàtiques, a l’àlgebra o al càlcul mercantil, per l’interès que suscitaven als comerciants —com a guia en la seva l’activitat— les trobem des d’èpoques ben remotes i es van reproduir durant tota l’època Moderna. El negoci era el negoci i poder disposar de fórmules per poder convertir les monedes procedents de diversos estats era fonamental i pràctic. Exactament aquesta paraula —pràctic— es la que figura a l’inici del títol d’aquesta obra de Ventallol.

No disposem de gaires referències de l’autor; Joan Ventallol era originari de Mallorca, és el propi assagista qui, en el títol del seu tractat, ho posa de manifest; igualment sabem que ell mateix va pagar les despeses de la publicació, les quals hauria de recuperar amb la venda dels volums.

A la portada podem contemplar un escut d’armes amb una àguila bicèfala, amb la insígnia de Castella i de Lleó a l’ala dreta i la de Mallorca a la de l’esquerra. Com a contingut trobem l’aplicació de les regles aritmètiques a les monedes, pesos i mesures de Mallorca i les seves equivalències en altres regnes. També introdueix diversos jocs i enigmes, per resoldre amb l’aplicació de les matemàtiques. La influència de la Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità de Luca Pacioli (1445-1517), publicada a Venècia el 1494, es fa evident en moltes parts. També es va veure influïda per matemàtics occitans, cosa que s’evidencia perquè alguns dels problemes d’entreteniment que proposa són similars als de Nicolas Chuquet, a Triparty en la science des nombres, imprès el 1484 a Lió.

Ventallol analitza alguns aspectes de l’obra d’altres autors; cita en diverses ocasions Juan de Ortega —monjo dominic i matemàtic—, autor del llibre de càlcul mercantil: Siguese una composición de la arte de la arismetica y juntamente de geometria fecha y ordenada por fray Juan de Ortega de la Orden de Santo Domingo: de los Predicadores, estampat també a Lió, el 1512. De la mateixa manera es refereix a Juan Andrés, redactor del Sumario breve de la práctica de la aritmética de todo el curso del arte mercantil bien declarado el qual se llama maestro de cuento, (València 1515).

Al 1524 —publicada a Lió— Juan Bautista Tolrá va traduir l’obra de Ventallol al castellà i al 1619 l’impressor Gabriel Roberto en va fer una segona edició a Tarragona: La Arismética de Juan Vantallol traducida de Lengua Catalana en Castellana añadido un tratado de Algebra dedicada al conde de Savallà. Per altra banda sembla que influiria en el manual d’Antich Roca, Aritméthica, editat a Barcelona el 1565 al taller de Claudio Bornat. De 1559, el Centre de Lectura disposa de la publicació de Pietro Cataneo, Le pratiche delle due prime matematiche de Pietro Cataneo con la aggionta, libro d’albaco e geometria con il practico e uero modo di misurar la terra, non piu mostro da altri, imprès per Giovanni Griffio a Venècia. Altres exemplars relacionats amb aquesta temàtica serien els de Giulio Bassi, Dell’Arimmetica Practica (1645); el de François Le Gendre L’Arithmetique en sa perfection, mise en practique selon l’usage des financiers, banquiers et marchands (1663); el d’Andrés Puig, Arithmetica especulativa y practica, y arte de algebra (1672); el de Jean Pierre de Crouzaz, Reflexions sur l’utilité des Mathematiques et sur la maniere de les etudier avec un nouvel essai d’arithmetique demontree (1715); el de Joseph Biel, Arithmetica especulativa y practica que contiene todo lo que pertenece al arte menor (1762) o el de Benito Bails, Arismetica para negociantes (1790).


Les Jornades «El llibre antic: Memòria del passat» van tenir lloc al Centre de Lectura els dies 8, 9, 15,16 d’abril de 2015. Coordinades per Montserrat de Anciola (Cap de la Biblioteca del Centre) i Josep Fàbregas Roig (Secretari General del Centre de Lectura) van comptar amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut Ramon Muntaner IRMU, la Biblioteca Central Xavier Amorós i el patrocini de la Fundació Privada Mútua Catalana.

Els objectius de les jornades van ser: conèixer com ha evolucionat el llibre antic al llarg de l’època moderna, destacar la importància del llibre antic com a font d’informació historiogràfica, identificar els principals centres d’estampació arreu del continent europeu, valorar la influència del llibre en l’evolució del pensament i de l’educació de cada època, analitzar el contingut d’algunes de les publicacions més emblemàtiques i conèixer els antecedents de la literatura infantil i la seva aplicació al món dels infants.

D’aquí a uns mesos les Edicions del Centre de Lectura publicarà les actes de les jornades.