La Biblioteca Digital del Centre de Lectura, un projecte pel segle XXI

 |   |  Twitter

Resum
La Biblioteca Digital del Centre de Lectura constitueix un nou sistema de gestió documental que pretén integrar la gestió de documents electrònics a la biblioteca del Centre de Lectura, formada majoritàriament per documents en suport paper. Amb aquest nou sistema es pretén assegurar la qualitat de les imatges o dels textos, la integritat dels documents conservant-los i preservant-los i posar-los a l’abast dels usuaris. D’aquesta manera posa a disposició del públic documents en formats pdf, .doc, .jpg, .bmp, mp3, etc. La Biblioteca Digital permet consolidar els objectius del Centre: preservar el patrimoni bibliogràfic, hemerogràfic i audiovisual i posar-lo a disposició dels usuaris.


 

imatge-01La Biblioteca del Centre de Lectura constitueix pel seu important fons bibliogràfic i hemerogràfic una de les biblioteques patrimonials de referència del país. Al llarg de més de 154 anys d’història s’han esmerçat molts recursos en l’adquisició, el tractament documental, la preservació i la conservació d’aquests fons. L’any 1999 la biblioteca va fer un pas important amb la informatització del seu catàleg i va facilitar-ne la consulta a través del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes). Actualment, dels 260.000 documents que posseeix, 152.000 són consultables per mitjà del seu catàleg informatitzat.

L’evolució constant que han experimentat les biblioteques des de la informatització dels seus catàlegs i l’entrada de documents digitals ha fet que la biblioteca del Centre de Lectura tingui la necessitat d’avançar en els seus serveis i treballar en un nou repte, la Biblioteca Digital. La Biblioteca Digital del Centre de Lectura constitueix un nou sistema de gestió documental que pretén integrar la gestió de documents electrònics a la biblioteca del Centre de Lectura formada majoritàriament per documents en suport paper. Amb aquest nou sistema es pretén assegurar la qualitat de les imatges o dels textos, la integritat dels documents conservant-los i preservant-los i posar-los a l’abast dels usuaris de la biblioteca.

La Biblioteca Digital del Centre de Lectura vol donar accés a tota una sèrie de col·leccions especials que per la seva naturalesa no es poden consultar a través del seu catàleg informatitzat tradicional. D’aquesta manera pretén posar a disposició del públic documents en format .pdf, .doc, .jpg, .bmp, mp3, etc.

imatge-02El projecte inicial en el qual s’està treballant contempla les següents col·leccions:

  1. Fons d’art. El fons artístic que posseeix l’entitat està catalogat a la Biblioteca Digital. La Secció d’Art de l’entitat ha inventariat i catalogat totes les peces artístiques i n’ha elaborat una fitxa que inclou la fotografia, l’artista, el títol i els detalls tècnics. De les 700 obres, 500 ja estan incloses a la Biblioteca Digital.
  2. Arxiu fotogràfic. L’entitat posseeix un arxiu fotogràfic molt important que ens permet analitzar la seva trajectòria cultural al llarg d’aquests 154 anys. Aquestes fotografies digitalitzades i documentades pel Centre de la Imatge Mas Iglésias es poden consultar també a la Biblioteca Digital. Actualment l’arxiu fotogràfic consta de 409 ítems consultables.
  3. Arxiu sonor. El Centre de Lectura posseeix un important fons sonor de tots els actes que s’organitzen a l’entitat. Inicialment aquests enregistraments es feien en «cassettes». Ja fa una anys la biblioteca va iniciar una tasca de reconversió dels documents sonors en suport «cassette» a documents en format mp3. Actualment a la biblioteca digital es pot escoltar l’enregistrament de totes els actes programats a l’entitat des  l’any 1981 a l’any 1990 i els anys 2012 i 2013. El fons sonor consultable actualment és de 570 ítems.
  4. Goigs. La biblioteca de l’entitat compta amb uns 27.000 goigs, la gran majoria cedits per Enric Prats. 1000 d’aquests goigs han estat catalogats a la biblioteca digital la fitxa dels quals inclou el document digitalitzat.
  5. Fons local. El fons local pretén donar accés a tots aquells fulletons, targetons, invitacions, etc., d’actes organitzats a la ciutat de Reus i que es difonen a través de la xarxa. Cal tenir en compte que molts d’aquests targetons, per qüestions econòmiques, no s’editen en paper i és un fons bàsic i molt important per analitzar la vida sòciocultural de la ciutat de Reus. Aquesta col·lecció es troba en una fase inicial.

Per al desenvolupament de la Biblioteca Digital, el Centre de Lectura va elaborar un estudi previ per escollir el programa idoni que s’adeqüés més a les seves necessitats. Després de l’anàlisi de diversos programes es va optar per un programari de software lliure que permetia descriure cadascuna d’aquestes col·leccions independentment però recuperar-les d’una manera integrada, és a dir, recuperar amb una sola cerca el targetó d’un acte, les fotografies d’aquest acte i el document sonor de l’acte. Omeka permetia aquesta gestió. El fet de poder-lo desenvolupar i adequar-lo a les necessitats de l’entitat fou decisiu per a la seva elecció.

El repte de la Biblioteca Digital és complex i laboriós. No obstant, les  pretensions de la biblioteca del Centre de Lectura no acaben en tractar aquests documents i donar-los la difusió que es mereixen. En la darrera fase del desenvolupament d’aquest projecte hi ha la de fer la Biblioteca Digital del Centre de Lectura una eina de col·laboració que permeti millorar l’accés als continguts digitals que publica la biblioteca. Recordem que alguns dels documents de la Biblioteca Digital, com en el cas de les fotografies, són molt antics. Pensem que el fet d’establir un lligam de col·laboració entre la biblioteca i els usuaris pot ajudar-nos a documentar-los millor.

La Biblioteca del Centre de Lectura es defineix per la seva naturalesa com una biblioteca patrimonial amb l’objectiu de preservar el patrimoni bibliogràfic, hemerogràfic i audiovisual i posar-lo a disposició dels seus usuaris de manera que aquest fons sigui un referent de la trajectòria històrica i cultural d’un país. La Biblioteca Digital ens permetrà consolidar aquests objectius.

Enllaç a la Biblioteca Digital del Centre de Lectura.

La Biblioteca del Centre de LecturaLa biblioteca del Centre de Lectura és la biblioteca patrimonial més antiga del país (1859). Gràcies a la generositat d’algunes persones i institucions, el Centre de Lectura ha anat engrandint i completant el seu patrimoni, que compta actualment amb més de 260.000 volums dels quals 140.000 documents són consultables per Internet gràcies al catàleg informatitzat. El fons de la Biblioteca compta amb vint incunables, més de cinc mil volums dels segles XVI,XVII i XVIII i un important fons del XIX i del XX.

El fons audiovisual (Videoteca) compta amb més de 6.000 DVD, 4.500 CD de música i més de 100 videojocs. Aquests darrers anys s’han actualitzats els ordinadors per tal d’accedir a la zona wifi d’internet i les pantalles de visualització, una de les quals en 3D, el que ha comportat un important increment de consultes i de préstecs.