Les revistes del Centre de Lectura de Reus

 |   |  Twitter

img-editorial

De l’any 1859 ençà, el Centre de Lectura ha editat desenes de milers de pàgines en forma de revistes. Si repassem els prop de mil cent números conservats (la col·lecció, desgraciadament, no és completa), veurem que contenen una quantitat extraordinària de textos d’interès bibliogràfic i documental, amb una multitud excepcional de notícies i articles de tota mena (sobre història, biografia, arqueologia, art, geografia, ciències naturals, onomàstica, etc.) i de poemes i altres textos literaris, majoritàriament d’autors reusencs o directament relacionats amb la ciutat o les nostres contrades. I és que sis capçaleres diferents i disset èpoques impreses, en total, donen per a molt.

Hem anant posant a disposició dels investigadors, estudiosos o simplement interessats lectors tot aquest conjunt hemerogràfic i pròximament també “penjarem” en aquest web els cinc números de la vuitena època impresa de la Revista del Centre de Lectura.

A manera d’inventari provisional i revisable, permeteu que tot seguit inventariï succintament les diverses èpoques impreses de les revistes (en minúscula i en plural) del Centre de Lectura de Reus.

El Eco del Centro de Lectura, I
Primera època, del 6 de novembre de 1859 al 24 de juny de 1860. Subtítol: “Periódico de literatura y de intereses materiales y morales”. Setmanal (“Se publica los domingos”), 34 números de 8 pàgines.

El Porvenir
Època única, de l’1 de juliol de 1860 al 31 d’agost de 1860. Subtítol: “Periódico de intereses materiales y morales, de noticias y de literatura. Se publica bajo los auspicios de la Sociedad Centro de Lectura”. Quasi diari (excepte els dimecres), 17 números de 4 pàgines.

El Eco del Centro de Lectura, II
Segona època, del 5 de gener de 1862 al 23 de novembre de 1862. Setmanal, 47 números de 4 pàgines.

El Álbum de Euterpe
Època única, del 14 de juny de 1862 al 4 de novembre de 1864. Lema: “Sociedad Coral del Centro de Lectura”. Subtítol: “Periódico dedicado exclusivamente a los s[eñore]s concurrentes a los jardines de esta musa en la ciudad de Reus”. Setmanal, 17 números de 4 pàgines. Col·lecció no completa a la Biblioteca del Centre de Lectura.

El Eco del Centro de Lectura, III
Tercera època, el primer número és del 17 de juliol de 1870; se suspèn el 8 d’octubre de 1872. Subtítol: “Periódico científico, literario y artístico”. Setmanal, 76 números de 4 pàgines. Col·lecció no completa a la Biblioteca del Centre de Lectura.

El Eco del Centro de Lectura, IV
Quarta època, del 10 de gener de 1877 al 30 de desembre de 1882. Tres edicions al mes, 36 números de 8 pàgines.

Revista del Centro de Lectura, I
Primera època, del 6 de maig de 1883 al 27 d’abril de 1884. Subtítol: “Semanario científico, literario y artístico”. Setmanal, 17 números de 8 pàgines.

El Eco del Centro de Lectura, V
Cinquena època, de l’1 d’abril de 1897 al 26 de juny de 1898. Subtítol: “Periódico de literatura y de intereses materiales y morales”. Setmanal, 65 números de 8 pàgines.

Revista del Centro de Lectura, II
Segona època, de l’1 de març de 1901 al 15 de setembre de 1904. Subtítol: “Quincenario científico, literario y artístico”. Quinzenal, 79 números de 8 pàgines.

Ars
Època única, del 15 de març de 1906 a l’1 d’agost de 1906. Subtítol: “Revista del «Centro de Lectura»”. En català. Quinzenal (variable), 4 números de 16 pàgines.

Atheneum
Època única, de l’octubre de 1910 a l’agost de1911. Mensual, 11 números de 16 pàgines.

Revista del Centro de Lectura, III
Tercera època, de l’1 de febrer de 1920 a un número corresponent a l’any 1934. De quinzenal passà a mensual, després a trimestral i al final va ser anual. S’editaren 249 números. El nombre de planes també fou variable; l’inicial fou de 24 pàgines.

Revista del Centro de Lectura, IV
Quarta època. Primer període, de l’1 de juliol de 1952 al juny de 1967; segon període, del juliol-agost de 1967 al febrer de 1971; tercer període, del març de 1971 al juny de 1975. El febrer de 1969 es catalanitzà quasi tot el contingut. Mensual, 316 números. El nombre de planes també fou variable; l’inicial fou de 12 pàgines.

Revista del Centro de Lectura, V
Cinquena època, d’octubre de 1987 al juny de 1993. Mensual, 54 números. El nombre de planes també fou variable; l’inicial fou de 8 pàgines.

Revista del Centro de Lectura, VI
Sisena època, d’octubre de 1993 al juny de 2001. Mensual, 72 números. El nombre de planes també fou variable; l’inicial fou de 24 pàgines.

Revista del Centro de Lectura, VII
Setena època, del quart trimestre de 2001 al segon trimestre de 2006. Trimestral, 11 números. El nombre de planes també fou variable; l’inicial fou de 64 pàgines.

Revista del Centro de Lectura, VIII
Vuitena època, del primer trimestre de 2010 al primer trimestre de 2011. Trimestral, 5 números de 32 pàgines.

Revista del Centro de Lectura, IX
Novena època, edició informàtica, des de l’octubre de 2013. Sense periodicitat fixada.

Us convido a tots a col·laborar en aquesta nova etapa de la Revista.