11/01/2021 - Assemblea general extraordinària de socis

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS

El Consell Directiu del Centre de Lectura de Reus, en la seva reunió celebrada el 18 de desembre d’enguany, va prendre el següent acord:
D’acord amb l’article 73 dels Estatuts vigents, es convoca Assemblea General Extraordinària de Socis pel divendres dia 22 de gener de 2021, a les 19:00h, amb el següent

Ordre del dia:

  1. Presentació, debat i aprovació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts per tal d’adaptar-los a la legislació vigent sobre règim fiscal de les entitats sense finalitats de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge i, també, a l’ampliació del període de celebració de l’Assemblea de rendiment de comptes actualment prevista pel mes de gener.

La convocatòria d’aquesta Assemblea, a més de ser comunicada a tots els socis, restarà col·locada en el tauló d’anuncis del vestíbul de la seu de l’entitat, donat que requerirà un quòrum especial per la presa d’acords.

Lluís Miquel Pérez i Segura
President

Reus, 21 de desembre de 2020

Últimes notícies

Cineclub: Suddenly, last Summer, de Joseph L. Mankievicz
29/07/2021

Dimecres 8 de setembre, a les 18.30, a la sala Emili Argilaga, Cineclub. Cicle «Estiu i vacances: en pantalla»: Suddenly, last Summer (De sobte, l’últim estiu), de Joseph L. Mankievicz. …llegir més

Exposició «Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona»
29/07/2021

Dimarts 7 de setembre, al vestíbul del Centre de Lectura, exposició «Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona». Exposició de les fotografies presentades a la categoria de Fotoperiodisme del Premi de …llegir més

Exposició «Obres d’art de principis del segle XX»
29/07/2021

Dilluns 6 de setembre, a la sala Fortuny, Cicle «1920: la projecció ciutadana del Centre de Lectura»: exposició «Obres d’art de principis del segle XX». Fins al 8 d’octubre. Amb …llegir més