LXXII Concurs Exposició Nacional de Roses 2019

Bases

1.-  LXXII CONCURS-EXPOSICIÓ NACIONAL DE ROSES

El Centre de Lectura de Reus organitza el LXXII Concurs Exposició Nacional de Roses amb l’objectiu de promoure els valors, artístics i culturals d’aquest símbol floral de la ciutat de Reus que és la rosa. El Concurs-Exposició Nacional de Roses tindrà lloc al Teatre Bartrina del Centre de Lectura de Reus, durant els dies 4, 5 i 6 de maig de 2019.

MODALITATS

El Concurs-Exposició Nacional de Roses, està reservat exclusivament als cultivadors amateurs que podran participar a les modalitats següents:

ROSA ESTÀNDARD

Reservat a aquells que presentin un lot de roses escollides, necessàriament amb un mínim de 15 varietats i un màxim de 30. Cada gerro haurà de contenir 3 roses de la mateixa varietat.

POLIANDRES I MINIATURES

Reservat als cultivadors amateurs que presentin un lot de poliandres o de miniatures, o bé d’ambdues classes per separat, amb un mínim de 15 varietats per lot.

PREMIS ESPECIALS

Podran participar en els premis especials, els cultivadors amateurs que a la vegada participin a les modalitats de Rosa estàndard, poliandres o miniatures. En el lloc indicat pels organitzadors, els cultivadors presentaran cada u una rosa que segons el seu parer, sigui la millor. El jurat qualificador concedirà el premi a la rosa més bonica o més perfumada, segons la categoria. L’exemplar ha d’ésser proporcionat i amb una longitud màxima de 60 cm.

MILLOR EXEMPLAR.  PREMI JOAQUIMA  GALLISÀ DE RUEDA, IN MEMORIAM

PREMI ESPECIAL A LA ROSA MÉS PERFUMADA

PREMI ESPECIAL ROSA «CENTRE DE LECTURA»

PREMI ESPECIAL ROSA «CENTRE DE LECTURA.1859»

PREMI ESPECIAL ROSA «CIUTAT DE REUS»

PREMI ESPECIAL ROSA «PAU CASALS»

PREMI ESPECIAL ROSA «ALBERT VIA»

PREMI ESPECIAL MILLORS ROSES COL·LECCIÓ PERE DOT

Serà atorgat, entre els millors exemplars de totes les varietats creades pel roserista Pere Dot. Aquests exemplars aniran destacats amb una etiqueta que facilitarà l’organització, formant part dels estands de rosa estàndard, poliandres o miniatures.

CONDICIONS GENERALS

QUALIFICACIÓ I TROFEUS

Els trofeus que es rebin seran concedits als concursants o expositors que, segons el parer del jurat, siguin mereixedors de distinció. Per a la qualificació es tindrà en compte els aspectes següents: nombre adequat de varietats, nombre adequat de roses, exposició de les flors, escala, regularitat, simetria, color, harmonia, estat de conservació, grau d’obertura de la flor i nomenclatura de les roses.

INSTAL·LACIONS

Les instal·lacions seran preparades pel Centre de Lectura el qual cedirà els estands a punt perquè siguin col·locats els gerros.

ESTANDS

Els gerros estaran a disposició dels concursants i cada gerro haurà de contenir només tres roses de la mateixa varietat. Restarà puntuació el fet d’haver-hi varietats mal classificades o sense nom. Per a poder concursar, els expositors hauran de presentar únicament roses cultivades per ells mateixos, degudament catalogades, i s’haurà de donar per acabada la instal·lació abans de les 3 de la matinada. Darrere del número de l’estand col·locaran un sobre amb una targeta on hi haurà escrit el nom de concursant. Les roses quedaran en propietat del Centre de Lectura.

Els qui vulguin optar als premis especials hauran de situar en un lloc destacat, indicat per l’organització, la rosa que hi aspiri, hauran de posar el nom d’una manera ben visible, i hauran de comunicar-ho verbalment i amb anticipació als organitzadors del certament. Cada gerro haurà de contenir una rosa. Pel que fa al premi especial millors roses Pere Dot,  aquestes roses hauran d’anar destacades dins, del mateix estand, amb unes targetes que facilitarà l’organització.

INSCRIPCIÓ

La inscripció s’obrirà el dia 24 d’abril i podrà fer-se personalment a la secretaria del Centre de Lectura, o bé per c/e a: secretaria@centrelectura.cat, i es tancarà forçosament el dia 2 de maig a les 8 del vespre.

Per necessitats d’organització no podrà ser admesa cap sol·licitud fora del termini establert. Cada concursant rebrà un permís d’entrada nominatiu i intransferible.

JURAT

Sr. Thierry Bossoreille, director de compres de vegetals de Jardiland.
Sr. Pere Cabot Roig, enginyer agrònom.
Sr. Arnau Garcia Ferrer, de Vivers Francisco Ferrer.
Sr. Francesc Xavier Lladó Miras, cap de jardineria de l’Excm. Ajuntament de Reus.
Sr. Rossend Mateu Rovira, perfumista.
Sr. Josep M. Virgili Puy, tècnic en disseny i construcció de jardins.
Sr. Ricard Olmos Simón, tècnic en construcció de jardins de l’empresa Agronova i vocal de l’Associació de Floristes de les Comarques de Tarragona.
Sra. Dolors Sugrañes Liñana, que actuarà com a secretària.

2 – XXXIII CONCURS DE COMPOSICIONS FLORALS DE ROSES

El trenta-tretzè Concurs de Composicions Florals de Roses que organitza el Centre de Lectura per tal de promoure l’art de l’ornamentació floral basat en les roses i divulgar-ne els aspectes ecològics i culturals, se celebrarà al Teatre Bartrina del Centre de Lectura de Reus, durant els dies 4, 5 i 6  de maig de 2019.

La inscripció s’obrirà el dia 24 d’abril i podrà fer-se personalment a la secretaria del Centre de Lectura, o bé per c/e a: secretaria@centrelectura.cat, i es tancarà forçosament el dia 2 de maig a les 8 del vespre.

Per necessitats d’organització no podrà ser admesa cap sol·licitud fora del termini establert. Cada concursant rebrà un permís d’entrada nominatiu i intransferible.

Les instal·lacions seran preparades pel Centre de Lectura de Reus el qual cedirà els estands a punt perquè siguin col·locats els gerros. Per aquest motiu, l’expositor o concursant abonarà la quantitat de 2,00 € en formalitzar la inscripció.

PER CONCÓRRER A L’ESMENTAT CONCURS:

1a. Podran participar-hi els afeccionats i cultivadors amateurs, i també totes les persones que siguin afeccionades a les roses, o bé que cultivin rosers.

2a. L’element principal de les composicions florals haurà d’ésser la rosa, encara que s’hi podran incloure altres elements.

3a. Les composicions hauran d’ésser presentades abans de les 3h de la matinada del dia de l’exposició. Cada composició s’haurà de presentar amb un sobre adjunt, que contindrà, a l’exterior, el lema, i, a l’interior, el nom del participant.

4a. Els estris que s’utilitzin per a la confecció de les composicions seran retornats als interessats quan hagi finalitzat el concurs.

El Centre de Lectura no es responsabilitzarà del material malmès o extraviat exposat al concurs, per aquest motiu es recomana que els concursant utilitzin estris de poc valor, tant material, com sentimental, ja que l’organització no en pot garantir la seguretat.

5a. Cada participant podrà presentar un màxim de 2 composicions.

6a. Hi haurà un jurat especialitzat en art floral que valorarà els aspectes següents de les composicions : bases, materials per a la decoració (vegetals o no vegetals), forma, caràcter de la composició, relació dels materials, tècnica i disseny.

7a. Les roses han de ser cultivades de manera amateur, en cap cas s’acceptaran roses comercialitzades.

8a. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

JURAT

Sra. Anna Arbós Lavila, tècnica especialista en jardineria.
Sra. Joana Corts Duaso, tècnica en art floral.
Sra. Francina Gomà Coll, especialista en art floral.
Sra. Roser Obach Planas, especialista en art floral.
Sr. Albert Ratés Sabaté, professor de l’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus.
Sra. Carme Puyol Torres, que actuarà com a secretària.

Col·laboracions

 • DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
 • AJUNTAMENT DE REUS
 • GENERALITAT DE CATALUNYA
 • REUS PROMOCIÓ
 • ESTIVILL ASSESSORS
 • VERMUTS MIRÓ
 • TEATRE BARTRINA
 • VIVERS FRANCISCO FERRER
 • DISTRIBUCIONES RUEDA, SA
 • ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A REUS
 • INS D’HORTICULTURA I JARDINERIA DE REUS
 • CARME MIRÓ
 • VERD JARDINS
 • ESCOLA DE DANSA DEL CENTRE DE LECTURA
 • JARDILAND
 • COR MESTRAL
 • BRIGADES MUNICIPALS

Programa d’actes

Dissabte 4 de maig

A 2/4 d’1 del migdia, al Teatre Bartrina del Centre de Lectura, l’Escola de dansa del CdL ens donarà la benvinguda amb motiu de l’Any Roseta Mauri.

Glossa a càrrec d’Anton M. Pàmies, arquitecte i soci d’Honor del CdL.

A continuació veredictes dels jurats i repartiment de premis. Cloenda a càrrec del Cor Mestral. Tot seguit visita del LXXII Concurs Exposició Nacional de Roses, del XXXIII Concurs de Composicions Florals i de l’exposició de fotografies instal·lada al vestíbul del Teatre Bartrina.

De 2/4 de 5 a 2/4 de 10 del vespre es podrà visitar el Concurs Exposició Nacional de Roses i l’exposició de fotografies.

A les 6 de la tarda, a la sala Hortensi Güell (2n pis), demostració d’ikebanes, art japonès d’arranjaments florals, a càrrec de Marta Ferré. Hi col·labora: Ressò de Japonisme.

A les 7 de la tarda, a l’escenari del Teatre Bartrina, pinzellada de dansa a càrrec dels alumnes de l’Escola de dansa del Centre de Lectura, amb motiu de l’Any Roseta Mauri.

Diumenge 5 de maig

D’11 a 2/4 de 2 i de 5 a 2/4 de 10 del vespre es podrà visitar el Concurs Exposició Nacional de Roses i l’exposició de fotografies.

A les 6 de la tarda, a la sala Hortensi Güell (2n pis), demostració pràctica: «El cultiu del roser de terrassa i jardí», a càrrec d’Anna Arbós, tècnica especialista en jardineria i art floral. (Se sortejaran rosers entre els assistents.)

A les 7 de la tarda, a l’escenari del Teatre Bartrina, pinzellada de dansa a càrrec dels alumnes de l’Escola de dansa del Centre de Lectura, amb motiu de l’any Roseta Mauri.

Dilluns 6 de maig

De 10 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 10 del vespre es podrà visitar el Concurs Exposició Nacional de Roses i l’exposició de fotografies.

A les 6 de la tarda, a la sala Ramon Amigó (1r pis), demostració pràctica «Tendències florals amb roses de conreu en tres continents: Europa, Àfrica i Amèrica», a càrrec de Núria Robert, fl orista, dissenyadora floral, tècnica jardinera i propietària del Centre Botànic. (Se sortejaran les composicions realitzades entre els assistents.)

A les 7 de la tarda, a l’escenari del Teatre Bartrina, pinzellada de dansa a càrrec dels alumnes de l’Escola de dansa del Centre de Lectura, amb motiu de l’any Roseta Mauri.

A les 9 del vespre clausura del Concurs Exposició Nacional de Roses.

Activitats paral·leles

Concurs de fotografia a Instagram, #CONCURSROSESREUS19, que tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de maig, amb tres categories: la fotografia més original, la més floral i la més de Reus. Es poden consultar les bases a www.centrelectura.cat o demanar-les a la secretaria de l’entitat.

Exposició col·lectiva de fotografies a càrrec dels membres del Departament de fotografia del Centre de Lectura, al vestíbul del Teatre Bartrina. És podrà visitar en l’horari de l’exposició de roses.

11 de maig a les 10.30 h Visita guiada al roserar de Reus Joaquima Gallisà de Rueda, a càrrec d’Anna Arbós i Xavier Lledó. Ho organitza: Centre Botànic. Inscripcions al 649 83 35 88. Activitat gratuïta.

Cartell anunciador 2019

L’artista Marie-France Veyrat és l’autora del cartell anunciador del 72è Concurs Exposició Nacional de Roses del Centre de Lectura de Reus, que tindrà lloc del 4 al 6 de maig de 2019. La proposta de Veyrat va ser la guanyadora entre les que es van presentar al concurs convocat per escollir el cartell.

El cartell és una imatge creada a partir de diverses fotografies de roses captades i recollides durant els últims anys. Per a Marie-France Veyrat, la rosa és el símbol que identifica una comunitat i la seva identitat, «és un retrat col·lectiu de la ciutat de Reus». Gràcies a la manipulació informàtica, l’artista ha obtingut un resultat «intencionadament imperfecte, anomenat estètic glitch, que considera l’error una característica positiva i no previst de l’experiència creativa, i que va tenir la seva eclosió en la segona meitat dels anys noranta».

roses

Marie-France Veyrat (Lió, França, 1951) és una artista plàstica i visual interessada en els nous llenguatges de la creació artística. Presidenta del jurat i cofundadora dels Premis ARCOmadrid/BEEP d’Art Electrònic des de l’any 2006, està involucrada en projectes vinculats amb les noves tecnologies. Participa en certàmens, trobades i projectes amb creadors i realitza exposicions individuals i col·lectives d’àmbit nacional i internacional. Les seves actuacions es poden consultar a https://www.veyrat.org/ Té obra en institucions públiques i en col·leccions privades com, entre altres, la Fundació Sorigué de Lleida, la Torre Vella de Salou, WTC Eurostars Grand Marina Hotel de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, Port de Tarragona, Fundació Caixa Penedès, Col·lecció BEEP d’Art Electrònic de Reus i la Galeria Display Departamento (Nova York). Una de les seves últimes actuacions ha estat la de l’escultura pública Atemporal a Reus, el desembre de 2018. Ha publicat tres llibres-catàlegs monogràfics. Actualment està preparant nous projectes, entre altres l’encàrrec dels guardons del IX Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri.

Concurs de cartells de l’Exposició de Roses 2019

El Centre de Lectura de Reus convoca el concurs per escollir el cartell del 72è Concurs Exposició Nacional de Roses de l’any 2019.

1.- Participants: Convocatòria adreçada a tots els socis del Centre de Lectura.

2.- Tema: La finalitat de les obres, que hauran de ser inèdites i originals, és destacar les roses com a element principal.

3.- Tècnica i mides: La tècnica és lliure i el format del cartell haurà de ser vertical i de mida DIN A3. Hi haurà de figurar la inscripció:

72è Concurs Exposició Nacional de Roses

4, 5 i 6 de maig de 2019

CENTRE DE LECTURA DE REUS

4.- L’autor/a haurà de tenir present que, en la part inferior del cartell, caldrà deixar-hi un espai, d’uns 4 cm, per imprimir-hi els logotips dels patrocinadors.

5.- Presentació: Els originals s’hauran de lliurar a la secretaria del Centre de Lectura fins al 9 de gener de 2019, a les 14.00 h. Els cartells s’hauran de presentar impresos i en format digital. Les obres presentades NO hauran d’anar signades amb el nom de l’autor/a. Les obres que estiguin signades, seran desqualificades automàticament.

Al dors de l’obra, hi figurarà un lema o pseudònim, el qual també s’haurà d’escriure en un sobre tancat. A dins del sobre, hi figurarà el nom i cognoms, el NIF, el telèfon i l’adreça electrònica de l’autor/a del cartell. El guanyador signarà l’obra un cop hagi estat proclamada vencedora del concurs.

6.- Jurat: El formaran tres persones vinculades al Centre de Lectura de Reus, les quals seran proposades per l’organització del 72è Concurs Exposició Nacional de Roses. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7.- Condicions: L’obra original quedarà en poder del Centre de Lectura, així com l’ús que se’n pugui fer: edició del cartell, programes de mà, entrades, invitacions i qualsevol altre tema relacionat amb el 72è Concurs Exposició Nacional de Roses. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge. El Centre de Lectura no es fa responsable dels desperfectes o danys que, fortuïtament, puguin ocasionar-se en les obres presentades. Els cartells no premiats es podran recollir a la secretaria del Centre de Lectura del 15 al 31 de gener del 2019. La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

concurs cartell roses

concurs cartell roses2

Veredicte dels jurats

Els germans Ballester Valveny (categoria afeccionats rosa estàndard), Carme Miró (afeccionats poliandres)  i Cori Fonts Capdevila (afeccionats miniatures) són els guanyadors del LXXI Concurs Exposició Nacional de Roses, que s’ha inaugurat avui dissabte al Teatre Bartrina de Reus. Per la seva banda, Ramon Fonts Capdevila s’ha endut el primer premi del XXXII Concurs de Composicions Florals de Roses. La 71a edició del Concurs Exposició Nacional de Roses, organitzat pel Centre de Lectura de Reus, es podrà visitar fins al pròxim dilluns 7 de maig. 20180505_134849

El jurat del Concurs Exposició ha decidit també atorgar el trofeu millor rosa «Ciutat de Reus» a Fina Rius, roserista que també ha guanyat el trofeu especial rosa «Centre de Lectura 1859» i el trofeu a la rosa més perfumada. El trofeu rosa «Centre de Lectura» ha estat per als germans Domingo Monteverde i el premi «Joaquima Gallisà de Rueda In memoriam» (millor exemplar) per als germans Ballester Valveny. Finalment, els premis millor rosa «Pau Casals», millor exemplar «Albert Via» i millor col·lecció «Roses Pere Dot» han recaigut, respectivament, en els germans Ballester Valveny i M. Josepa Domingo.

ACTA JURAT EX. ROSES – 2018

ACTA JURAT COMPOSICIÓ EX. ROSES – 2018

Jurats (any 2018)

2.1 JURAT DEL LXXI CONCURS-EXPOSICIÓ NACIONAL DE ROSES.

Sr. THIERRY BOSSOREILLE
Director de compres de vegegatls de Jardiland España, S.A.

Sr. PERE CABOT ROIG
Enginyer Agrònom

Sr. ARNAU GARCIA FERRER
Vivers Francisco Ferrer

Sr. FRANCESC XAVIER LLADÓ MIRAS
Cap de Jardineria de l’Excm. Ajuntament de Reus

Sr. ROSSEND MATEU ROVIRA
Perfumisa

Sr. JOSEP M. VIRGILI PUY
Tècnic en disseny i construcció de jardins

Sr. RICARD OLMOS SIMÓN
Tècnic en construcció de jardins

Sra. DOLORS SUGRAÑES LIÑANA
Actuarà com a secretaria

2.2 JURAT DEL XXXII CONCURS DE COMPOSICIONS FLORALS DE ROSES

Sra. ANNA ARBÓS LAVILA
Tècnica especialista en jardineria

Sr. RAMON CIVIT RICO
Tècnic en horticultura ornamental

Sra. JOANA CORTS I DUASO
Tècnica en art floral

Sra. FRANCINA GOMÀ I COLL
Especialista en art floral

Sra. ROSER OBACH I PLANAS
Especialista en art floral

Sr. ALBERT RATÉS I SABATÉ
Professor de l’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus

Sra. ISABEL FLORES I LLURBA
Tècnica en horticultura ornamental. Actuarà com a secretaria

Col·laboracions

 • DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
 • AJUNTAMENT DE REUS
 • GENERALITAT DE CATALUNYA
 • REUS PROMOCIÓ
 • ESTIVILL ASSESSORS
 • TEATRE BARTRINA
 • VIVERS FRANCISCO FERRER
 • DISTRIBUCIONES RUEDA, SA
 • IES D’HORTICULTURA I JARDINERIA
 • VERMUTS MIRÓ
 • JARDILAND
 • VERDJARDINS
 • COR MESTRAL
 • BRIGADES MUNICIPALS
 • ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A REUS
 • AMICS DE LES ROSES DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
 • REUS CIUTAT DE LA MÚSICA 2018

Trofeus

Programa d’actes

Dissabte 5 de maig

12.30 h, al Teatre Bartrina: glossa a càrrec de Fina Masdéu, doctora en Filologia Catalana. A continuació veredictes dels jurats i repartiment de premis. Cloenda de l’acte a càrrec del Cor Mestral, que enguany celebra el 30è aniversari de la seva fundació. Tot seguit, visita del LXXI Concurs Exposició Nacional de Roses i del XXXII Concurs de Composicions Florals.

16.30 – 22.00 h: es pot visitar el Concurs Exposició Nacional de Roses.

18.00 h: a la sala Ramon Amigó, demostració d’ikabanes, art japonès i d’arranjaments florals, a càrrec de Marta Ferré. Hi col·labora: Ressò de Japonisme.

19.00 h: al Teatre Bartrina, actuació de Txell Estivill (jazz, swing), amb motiu de Reus Ciutat de la Música 2018.

Diumenge 6 de maig

D’11.00 a 13.30 i de 17.00 a 21.30 h: es pot visitar el Concurs Exposició Nacional de Roses.

18.00 h: a la sala Ramon Amigó, demostració de composicions florals a càrrec de l’artesà i artista floral Jukka Heinonen (www.artesaniaflorae.com).

19.00 h: al Teatre Bartrina, actuació de la soprano Miracle Seguí, amb motiu de Reus Ciutat de la Música 2018.

Dilluns 7 de maig

De 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 21.00 h: es pot visitar el Concurs Exposició Nacional de Roses.

18.00 h: a la sala Emili Argilaga, projecció del documental El color de la Mediterrània, produït pels Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat. Documental dedicat a Pere Dot.

19.00 h: clausura del Concurs Exposició Nacional de Roses.

Cartell 2018

2018

Teresa Llorach (Reus, 1965) és graduada en arts aplicades (especialitat pintura mural) per l’Escola d’Art i Disseny Diputació de Tarragona. Ha cursat monogràfics de dibuix de model al natural a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus i al Centre de Lectura. Ha participat en exposicions col·lectives de l’Escola d’Art i Disseny, del Centre de Lectura i de la galeria CT ART de Reus.

Ha quedat finalista del Premi de Pintura Ceferino Olivé de la Fundació Privada Reddis i ha guanyat el primer premi de pintura patrocinat per Vermuts Miró i pel Museu del Vermut de Reus (2014). Forma part del grup Urban Sketchers Reus (en què un grup d’artistes fan sortides setmanals per dibuixar diversos llocs de la ciutat) i ha realitzat cartells d’actes socials i culturals.

En la seva faceta d’il·lustradora, Llorach ha participat en el llibre digital El vestit negre i en l’obra Contes de Vilaencanteri del col·lectiu Reusenques de Lletres. L’any passat va il·lustrar el llibre de dibuixos i aquarel·les Dibuixant Reus.

Cartells

Amics de les Roses 2017

Teresa Llorach és l’autora del cartell del Concurs Exposició Nacional de Roses 2018

2018

Teresa Llorach (Reus, 1965) és graduada en arts aplicades (especialitat pintura mural) per l’Escola d’Art i Disseny Diputació de Tarragona. Ha cursat monogràfics de dibuix de model al natural a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus i al Centre de Lectura. Ha participat en exposicions col·lectives de l’Escola d’Art i Disseny, del Centre de Lectura i de la galeria CT ART de Reus.

Ha quedat finalista del Premi de Pintura Ceferino Olivé de la Fundació Privada Reddis i ha guanyat el primer premi de pintura patrocinat per Vermuts Miró i pel Museu del Vermut de Reus (2014). Forma part del grup Urban Sketchers Reus (en què un grup d’artistes fan sortides setmanals per dibuixar diversos llocs de la ciutat) i ha realitzat cartells d’actes socials i culturals.

En la seva faceta d’il·lustradora, Llorach ha participat en el llibre digital El vestit negre i en l’obra Contes de Vilaencanteri del col·lectiu Reusenques de Lletres. L’any passat va il·lustrar el llibre de dibuixos i aquarel·les Dibuixant Reus.