76è Concurs Exposició Nacional de Roses del Centre de Lectura

Presentació

Com cada any, a principis de maig, el Teatre Bartrina es converteix en un jardí de roses magnífic, gràcies al treball constant i pacient dels roseristes fidels al nostre certamen. Per això, voldria reconèixer l’esforç i el compromís dels cultivadors amateurs ja que, sense ells, no seria possible continuar amb la tradició de l’Exposició Nacional de Roses, que és la degana de totes les que se celebren al nostre país.

A banda del merescut reconeixement als participants, cal agrair la col·laboració de molta altra gent, empreses i particulars, que ens aporten els trofeus per als guanyadors, o bé que ajuden econòmicament al bon resultat de cada edició.

Un altre capítol d’agraïments és per a les institucions, en primer lloc a l’Ajuntament de Reus, perquè amb el seu suport econòmic i logístic, edició rere edició, ens permet tirar endavant aquesta festa anyal. L’Exposició de Roses és una marca de ciutat que cal reivindicar i que atreu visitants de fora vila. Altrament, la rosa uneix la nostra entitat i la ciutat, ja que n’és l’emblema conjunt, de Reus i del Centre de Lectura.

Com és tradició, en cada certamen encomanem a un soci distingit que, en l’acte inaugural, en faci la glosa; així, enguany anirà a càrrec del Molt Honorable Sr. Ernest Benach i Pascual.
Us hi esperem!

Lluís Miquel Pérez i Segura
President del Centre de Lectura de Reus

76è Concurs Exposició Nacional de Roses

El Centre de Lectura de Reus organitza el 76è Concurs Exposició Nacional de Roses amb l’objectiu de promoure els valors, artístics i culturals d’aquest símbol floral de la ciutat de Reus. El concurs tindrà lloc al Teatre Bartrina del Centre de Lectura de Reus els dies 6, 7 i 8 de maig de 2023.

1- Modalitats

El Concurs Exposició Nacional de Roses està reservat exclusivament als cultivadors amateurs que podran participar en les modalitats següents:

Rosa estàndard

Reservat a aquells que presentin un lot de roses escollides, necessàriament amb un mínim de 15 varietats i un màxim de 30. Cada gerro haurà de contenir 3 roses de la mateixa varietat.

Poliandres i miniatures

Reservat als cultivadors amateurs que presentin un lot de poliandres o de miniatures, o bé d’ambdues classes per separat, amb un mínim de 15 varietats per lot.

2- Premis especials

Podran participar en els premis especials els cultivadors amateurs que a la vegada participin a les modalitats de rosa estàndard, poliandres o miniatures. En el lloc indicat pels organitzadors, els cultivadors presentaran cada u una rosa que segons el seu parer, sigui la millor. El jurat qualificador concedirà el premi a la rosa més bonica o més perfumada, segons la categoria. L’exemplar ha d’ésser proporcionat i amb una longitud màxima de 60 cm.

Millor exemplar. Premi Joaquima Gallisà de Rueda in memoriam 

Premi especial a la rosa més perfumada

Premi especial rosa «Centre de Lectura»

Premi especial rosa «Centre de Lectura 1859»

Premi especial rosa «Ciutat de Reus»

Premi especial rosa «Pau Casals»

Premi especial rosa «Albert Via»

Premi especial rosa «Gaudí»

Premi especial millors roses «Col·lecció Pere Dot»
Aquest premi s’atorgarà entre els millors exemplars de totes les varietats creades pel roserista Pere Dot. Aquests exemplars aniran destacats amb una etiqueta que facilitarà l’organització i formaran part dels estands de rosa estàndard, poliandres o miniatures.

3- Condicions generals

Qualificació i trofeus

Els trofeus que es rebin seran concedits als concursants o expositors que, segons el parer del jurat, siguin mereixedors de distinció. Per a la qualificació es tindrà en compte els aspectes següents: nombre adequat de varietats, nombre adequat de roses, exposició de les flors, escala, regularitat, simetria, color, harmonia, estat de conservació, grau d’obertura de la flor i nomenclatura de les roses.

Instal·lacions

Les instal·lacions seran preparades pel Centre de Lectura el qual cedirà els estands a punt perquè siguin col·locats els gerros.

Estands

Els gerros estaran a disposició dels concursants i cada gerro haurà de contenir només tres roses de la mateixa varietat. Restarà puntuació el fet d’haver-hi varietats mal classificades o sense nom. Per poder concursar, els expositors hauran de presentar únicament roses cultivades per ells mateixos, degudament catalogades, i s’haurà de donar per acabada la instal·lació abans de les 2h de la matinada. Darrere del número de l’estand col·locaran un sobre amb una targeta on hi haurà escrit el nom de concursant. Les roses quedaran en propietat del Centre de Lectura.

Els qui vulguin optar als premis especials hauran de situar en un lloc destacat, indicat per l’organització, la rosa que hi aspiri, hauran de posar el nom d’una manera ben visible i hauran de comunicar-ho verbalment i amb anticipació als organitzadors del certamen. Cada gerro haurà de contenir una rosa. Pel que fa al Premi especial millors roses «Col·lecció Pere Dot», aquestes roses hauran d’anar destacades dins del mateix estand amb unes targetes que facilitarà l’organització.

Inscripció

La inscripció s’obrirà el dia 24 d’abril i podrà fer-se personalment a la secretaria del Centre de Lectura i es tancarà forçosament el dia 4 de maig a les 8 del vespre.

Per necessitats d’organització no podrà ser admesa cap sol·licitud fora del termini establert. Cada concursant rebrà un permís d’entrada nominatiu i intransferible.

Jurat

Thierry Bossoreille
Director de compres de vegetals de Jardiland

Francesc Xavier Lladó Miras
Cap de jardineria de l’Ajuntament de Reus

Josep M. Virgili Puy
Tècnic en disseny i construcció de jardins

Ricard Olmos Simón
Tècnic en construcció de jardins de l’empresa Agronova
Vocal de l’Associació de Floristes de les Comarques de Tarragona

Fina Rius Fonts
Roserista

Carme Just Masdeu
Secretària

37è Concurs de composicions florals de roses

El 37è Concurs de Composicions Florals de Roses, que organitza el Centre de Lectura per promoure l’art de l’ornamentació floral basat en les roses i divulgar-ne els aspectes ecològics i culturals, se celebrarà al Teatre Bartrina del Centre de Lectura de Reus els dies 6, 7 i 8 de maig de 2023.

La inscripció s’obrirà el dia 24 d’abril i podrà fer-se personalment a la secretaria del Centre de Lectura i es tancarà forçosament el dia 4 de maig a les 8 del vespre.

Per necessitats d’organització no podrà ser admesa cap sol·licitud fora del termini establert. Cada concursant rebrà un permís d’entrada nominatiu i intransferible.

Les instal·lacions seran preparades pel Centre de Lectura de Reus el qual cedirà els estands a punt perquè siguin col·locats els gerros. Per aquest motiu, l’expositor o concursant abonarà la quantitat de 2,00 € en formalitzar la inscripció.

Bases

1a) Podran participar-hi els afeccionats i cultivadors amateurs, i també totes les persones que siguin afeccionades a les roses, o bé que cultivin rosers.

2a) L’element principal de les composicions florals haurà d’ésser la rosa, encara que s’hi podran incloure altres elements.

3a) Les composicions hauran d’ésser presentades abans de les 2h de la matinada del dia de l’exposició. Cada composició s’haurà de presentar amb un sobre adjunt, que contindrà, a l’exterior, el lema, i, a l’interior, el nom del participant.

4a) Els estris que s’utilitzin per a la confecció de les composicions seran retornats als interessats quan hagi finalitzat el concurs. El Centre de Lectura no es responsabilitzarà del material malmès o extraviat exposat al concurs. Per aquest motiu es recomana que els concursant utilitzin estris de poc valor, tant material com sentimental, ja que l’organització no en pot garantir la seguretat.

5a) Cada participant podrà presentar un màxim de 2 composicions.

6a) Hi haurà un jurat especialitzat en art floral que valorarà els aspectes següents de les composicions : bases, materials per a la decoració (vegetals o no vegetals), forma, caràcter de la composició, relació dels materials, tècnica i disseny.

7a) Les roses han de ser cultivades de manera amateur, en cap cas s’acceptaran roses comercialitzades.

8a) El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Jurat

Anna Arbós Lavila
Tècnica especialista en jardineria

Isabel Flores Llurba
Tècnica en horticultura ornamental

Francina Gomà Coll
Especialista en art floral

Roser Obach Planas
Especialista en art floral

Albert Ratés Sabaté
Professor de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus

Montserrat Amigó Pla
Secretària

I Concurs Popular de Roses

El Centre de Lectura de Reus convoca el I Concurs Popular de Roses amb motiu de la celebració del 76è Concurs Exposició Nacional de Roses. L’objectiu del concurs és animar la participació de concursants nous, que no han pres part en altres edicions del certamen. Aquesta nova modalitat s’afegeix a les altres dues que, fins ara, han definit el certamen roserista: el Concurs Exposició Nacional de Roses i el Concurs de Composicions Florals.

El I Concurs Popular de Roses està adreçat a aquelles persones que cultivin roses de la varietat estàndard. Cada participant en podrà presentar un mínim de cinc varietats i un màxim de catorze. Cada gerro es compondrà de dues roses. En ser la primera edició del concurs, es reservarà espai per a sis concursants, segons l’ordre d’inscripció.

Les persones interessades a participar-hi s’han d’inscriure del 24 d’abril al 4 de maig a la secretaria del Centre de Lectura. La inscripció és gratuïta. L’organització facilitarà als participants els gerros i els estands on podran exhibir les flors. El 76è Concurs Exposició Nacional de Roses se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de maig.

Concurs de fotografia #rosesCLR2023 a Instagram

El Centre de Lectura de Reus convoca el concurs fotogràfic #rosesCLR2023 amb motiu de la celebració del 76è Concurs Exposició Nacional de Roses. L’objectiu del concurs és premiar la millor fotografia sobre roses que es pengi a l’Instagram del Centre de Lectura.

Bases:

Per participar en el concurs cal tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’ús d’aquesta xarxa social (http://instagram.com/legal/terms/).

Les fotografies han de ser inèdites i de creació pròpia. S’acceptaran retocs fotogràfics (filtres d’Instagram) però no fotomuntatges. L’organització comprovarà el compliment d’aquest punt i desqualificarà les fotografies que no s’hi ajustin.

Les fotografies s’hauran de penjar entre el 15 i el 30 d’abril amb la següent informació:
1. Títol de la fotografia
2. Menció al compte d’Instagram @centredelectura
3. Hashtag obligatori: #rosesCLR2023

No hi ha límit en el nombre de fotografies que es poden penjar.

Un jurat nomenat per l’organització decidirà la imatge guanyadora del concurs. El premi es lliurarà durant la inauguració del 76è Concurs Exposició Nacional de Roses, que tindrà lloc dissabte 6 de maig, a les 12.30, al Teatre Bartrina de Reus.

Els participants cedeixen expressament al Centre de Lectura, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries. Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

Programa d’actes

Dissabte 6 de maig

A les 12.30 al Teatre Bartrina:
• Glossa a càrrec d’Ernest Benach Pascual, expresident del Parlament de Catalunya.
• Veredicte del jurat i repartiment de premis.
• Cloenda a càrrec de l’Orfeó Reusenc.
• Visita a l’exposició de roses i de fotografies.

De 17.00 a 21.30:
• Exposició oberta al públic.

De 18.00 a 20.00:
• Actuacions de dansa a l’escenari del Teatre Bartrina amb motiu del 75è aniversari de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura.

A les 18.00 a la Sala Ramon Amigó:
• Demostració d’ikebaneas, art japonès d’arranjaments florals, a càrrec de Marta Ferré. Entrada lliure.

Diumenge 7 de maig

D’11.00 a 13.30 i de 17.00 a 21.30:
• Exposició oberta al públic.

De 18.00 a 20.00:
• Actuacions de dansa a l’escenari del Teatre Bartrina amb motiu del 75è aniversari de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura.

A les 18.00 a la sala Emili Argilaga:
• Projecció del documental El color de la Mediterrània, una producció dels Amics de la Rosa de Sant Feliu de Llobregat. Entrada lliure.

Dilluns 8 de maig

D’10.00 a 13.30 i de 16.00 a 21.00:
• Exposició oberta al públic.

A les 18.00 a la sala Ramon Amigó:
• Demostració pràctica «Noves tendències dins la floristeria sostenible», a càrrec de Núria Robert. Entrada lliure.

Guanyadors dels certàmens anteriors

1949: Maria Capdevila Garcia

1950: M. Dolors Alsina

1951: Maria Capdevila García

1952: Joaquima Gallisà

1953: Josep Jové Escoda

1954: Josep Ardèvol

1955: Maria Capdevila Garcia

1956: Josepa Espinós

1957: Maria Cort

1958: Josepa Ardèvol

1959-1960: Maria Cort

1961: Josepa Espinós

1962: Josefina Fonts Solé

1963: M. Nolla

1964-1965 -1966: Josefina Fonts Solé

1967: Maria Capdevila García

1968: Josepa Ardèvol

1969: Anna Gil Vidal

1970: Maria Ribas Llecha

1971-1972-1973-1974-1975: Germans Gaudí

1976: M. Teresa Ramonet

1977-1978: Anna Gil Vidal

1980-1981: Anna Gil Vidal

1982: Germans Dolcet

1983: Maria Ribas Llecha

1984: Elena Rigual Sabaté

1985-1986-1987-1988-1989: Anna Gil Vidal

1990: Germans Dolcet

1991: Anna Gil Vidal

1992-1993-1994: M. Carme Pujades

1995: Germans Dolcet

1996: M. Carme Pujades

1997: Fina Rius Fonts

1998: Berta Nualart Coll

1999-2000: Fina Rius Font

2001: Berta Nualart Coll

2002-2003: Fina Rius Font

2004-2005-2006- 2007: Germans Ballester-Valveny

2008: Ramon Fonts Capdevila

2009-2011-2012-2013: Germans Ballester-Valveny

2014: Germans Fonts

2015: Núria Neus Valveny

2016: Germans Ballester-Valveny

2017: Fina Rius

2018-2019: Germans Ballester-Valveny

Concurs virtual 2021: Laura Brull, M. Dolors Elias, Araceli Mestre, Manel Mora, Marina Hortoneda i Cristina Roigé.

2022: Manel Mora

2023: Ramon Fonts Capdevila

Dossier de patrocini 2023

ROSES 2023

Cartells anteriors