Transparència

El Centre de Lectura és una entitat privada sense afany de lucre, fundada l’any 1859 i declarada d’utilitat pública l’any 2004. Per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta tota la informació requerida, de manera comprensible, d’accés fàcil, gratuïta i universal.

Centre de Lectura
C./ Major, 15
43201 Reus
NIF – G43014604

Per identificar i localitzar la informació, a continuació es presenta un quadre que facilita la cerca a la web:

Informació Enllaç de la web on es pot trobar
Denominació https://www.centrelectura.cat/cdlweb/que-es-el-centre/
Dades de contacte https://www.centrelectura.cat/cdlweb/informacio-i-horaris/#1
Estatuts https://www.centrelectura.cat/cdlweb/estatuts/
Funcions i tasques de l’entitat https://www.centrelectura.cat/cdlweb/que-es-el-centre/
Organigrama directiu https://www.centrelectura.cat/cdlweb/organigrama/#1
Organigrama tècnic https://www.centrelectura.cat/cdlweb/organigrama/#5
Relació de subvencions rebudes https://www.centrelectura.cat/cdlweb/subvencions/
Estat financer: pressupost https://www.centrelectura.cat/cdlweb/estat-financer/#1
Estat financer: balanços https://www.centrelectura.cat/cdlweb/estat-financer/#2
Auditoria Biblioteca https://www.centrelectura.cat/cdlweb/estat-financer/#3
Resum d’activitats https://www.centrelectura.cat/cdlweb/memories-activitats/