11/01/2021 - Assemblea general ordinària de socis

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS DEL CENTRE DE LECTURA DE GENER

De conformitat amb allò que disposen els Estatuts de l’entitat en el seu article 48, el Consell Directiu celebrat el proppassat 18 de desembre, va convocar Assemblea General Ordinària pel dia 22 de gener de 2021, a dos quarts de 8 del vespre, amb l’ordre del dia següent:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’informe del President.
  2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’inici dels tràmits per tal d’acollir-nos als beneficis fiscals contemplats en la “Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”.
  3. Aprovació, si s’escau, de modificació de les quotes socials.
  4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de pressupostos per a l’any en curs, tenint en compte l’informe del Plenari de Juntes.
  5. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost de l’any anterior.
  6. Aprovació dels inventaris.
  7. Aprovació, si s’escau, de la memòria de gestió administrativa del Consell Directiu.
  8. Aprovació, si s’escau, de la memòria de la Comissió de Garanties.
  9. Elecció de tres socis interventors d’actes i tres socis censors de comptes
  10. Precs i preguntes.

 

Lluís Miquel Pérez i Segura
President

Reus, a 5 de gener de 2021

(Tant aquesta Assemblea Ordinària com l’Assemblea Extraordinària convocada per la mateixa data, se celebraran sempre que no canviïn les instruccions actuals del PROCICAT).

Últimes notícies

Conferència «Josep Murgades, també excursionista», a càrrec de Rafel Ferré
16/04/2021

Dijous 22 d’abril, a les 19.00, a la sala Emili Argilaga i virtual, conferència «Josep Murgades, també excursionista», a càrrec de Rafel Ferré. Amb la col·laboració d’Andreu Ferré.

Cineclub: Sabrina, de Billy Wilder
15/04/2021

Dimecres 21 d’abril, a les 18.30, Cineclub. Cicle «Audrey Hepburn, actriu»: Sabrina, de Billy Wilder. EUA, 1956. VOS. 113 min.

Presentació del llibre Homo Rebellis, de Lluís Amiguet
15/04/2021

Dimarts 20 d’abril, a les 18.00, a les sales Emili Argilaga i virtual, presentació del llibre Homo Rebellis, de Lluís Amiguet, a càrrec d’Antoni Coll i Núria Pérez, periodistes.