Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu

Consell Directiu 2021-2023

 • President: Lluís Miquel Pérez
 • Secretària general: Empar Pont
 • Tresorer: Andreu Ferré
 • Secretària del Consell Directiu: Montserrat Amigó
 • Interventor general: Josep M. Farrès
 • Directora de la Biblioteca: Carme Just
 • Directora d’Activitats Culturals: Fina Masdéu
 • Directora de Relacions Externes: Misericòrdia Dosaiguas

Delegacions del Consell Directiu

 • Comissari d’Exposicions: Aureli Ruiz
 • Comissari del Concurs Exposició Nacional de Roses: Rafel Ferré
 • Delegació d’Afers Jurídics: Ricard Foraster
 • Delegació d’Obres i Manteniment: Alfred Lerga
 • Innovació Educativa: M. del Pilar Luisa Ruibal de Flores
 • Campus Extens de la URV a Reus: Josep Fàbregas / Misericòrdia Dosaigües
 • Delegació d’Activitats Acadèmiques: Meritxell Blay
 • Delegació d’Activitats Científiques: Josep Lluís Pau
 • Comitè assessor de la Biblioteca: Xavier Filella, Ezequiel Gort, Carme Pujol i Francesca Segarra
 • Comitè assessor de les Edicions del Centre de Lectura: Fina Masdéu, Joaquim Mallafrè, Josep Murgades, Jordina Gort i Ester Ferrando
 • Consell Editorial de la Revista del Centre de Lectura: Agnès Toda, Isabel Martínez, Aureli Ruiz, Josep Lluís Pau, Empar Pont i  Joaquim Besora

Plenari de juntes

 • President: Andreu Pujol

Seccions 2021-2023

 • Ciències de la Comunicació:
  • President: Xavier Robert
  • Secretària: Dolors Sugrañes
  • Vocal: Xavier Guix
  • Vocal: Joan M. Pàmies
  • Vocal: Marcel Banús
 • Ciències de l’Educació:
  • Presidenta: Mariona Andreu
  • Secretària: Francesca Segarra
  • Vocal: M. Dolors Sardà
  • Vocal: M. del Carme Simó
  • Vocal: David Llambrich
 • Música:
  • Presidenta: M. del Mar Martori
  • Secretari: Anton Colom
  • Vocal: Núria Giménez
  • Vocal: Hye Sun Lee
  • Vocal: M. Glòria Mariné
 • Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques:
  • President: Josep M. Elorduy
  • Secretària: Anna Garriga
  • Vocal: Andreu Pujol
  • Vocal: Isabel Baixeras
  • Vocal: Josep M. Roig
 • Excursionista:
  • Presidenta: Maria Toldrà
  • Secretària: Dolors Fort
  • Vocal: Nila Serrano
  • Vocal: Jordi Royo
  • Vocal: Joan Papasseit
 • Ciències Exactes, Físiques i Naturals:
  • President: Josep Lluís Pau
  • Secretari: Jordi Bruno
  • Vocal: Anton Vila
  • Vocal: Misericòrdia Nomen
  • Vocal: Guillem Robert
 • Tecnologia:
  • President: Miquel Domingo 
  • Secretari: Jordi Sardà
  • Vocal: Josep M. Toset
  • Vocal: Albert Pàmies
  • Vocal: Joan Boqué
 • Art:
  • President: Aureli Ruiz
  • Secretària: Ester Ferrando 
  • Vocal: Antoni Piñol 
  • Vocal: Albert Macaya 
  • Vocal: Jordi Abelló 
 • Llengua i literatura:
  • Presidenta: Meritxell Blay
  • Secretària: Marina Mallafrè
  • Vocal: Miquel Bonet
  • Vocal: David Figueres Felip
  • Vocal: Agnès Toda
 • Geografia i història:
  • President: Jordi Bages-Querol 
  • Secretària: Margarida Gonzalvo
  • Vocal: Antoni Olmos 
  • Vocal: M. Neus Anglès
  • Vocal: Josep Fàbregas

Comissió de Garanties

 • President: Joan Ballester Grau
 • Secretari: Josep Maria Balañà Cabrito
 • Vocals: Xavier Filella Fargas, Jaume Massó Carballido i Josep Ramon Fuentes Gaso