Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu

Consell Directiu 2023-2025

 • President: Lluís Miquel Pérez Segura
 • Secretària general: Empar Pont Albert
 • Tresorer: Andreu Ferré Ferré
 • Secretària del Consell Directiu: Montserrat Amigó Pla
 • Interventor general: Josep M. Farrés Ferraté
 • Directora de la Biblioteca: Carme Just Masdéu
 • Directora d’Activitats Culturals: Fina Masdéu Abril
 • Directora d’Activitats Acadèmiques: Mabel Bofarull Vilella
 • Director de Patrimoni: Jordi Bergadà Masquef
 • Directora de Relacions Externes: Isabel Baixeras Delclòs
 • Directora de Captació de Mecenatge: Anna Garriga Teruel

Delegacions del Consell Directiu

 • Comissari d’Exposicions: Aureli Ruiz
 • Comissari del Concurs Exposició Nacional de Roses: Rafel Ferré
 • Delegació d’Afers Jurídics: Ricard Foraster
 • Innovació Educativa: M. del Pilar Luisa Ruibal de Flores
 • Campus Extens de la URV a Reus: Josep Fàbregas / Isabel Baixeras
 • Delegació d’Activitats Científiques: Josep Lluís Pau
 • Comitè assessor de la Biblioteca: Xavier Filella, Ezequiel Gort, Carme Pujol i Francesca Segarra
 • Comitè assessor de les Edicions del Centre de Lectura: Fina Masdéu, Joaquim Mallafrè, Josep Murgades i Jordina Gort
 • Consell Editorial de la Revista del Centre de Lectura: Agnès Toda, Isabel Martínez, Aureli Ruiz, Josep Lluís Pau, Empar Pont i  Joaquim Besora

Plenari de juntes

 • President: Andreu Pujol del Pozo

Seccions 2023-2025

 • Ciències de la Comunicació:
  • President: Xavier Robert Mariné
  • Secretari: Joan M. Pàmies Martorell
  • Vocal: Marià Arbonès Arbonès
  • Vocal: Lídia Martorell Domingo
  • Vocal: Marcel Banús Banús
 • Ciències de l’Educació:
  • Presidenta: Mariona Andreu Domingo
  • Secretària: Francesca Segarra Ibáñez
  • Vocal: M. Dolors Sardà Lozano
  • Vocal: M. del Carme Simó Olivé
  • Vocal: Antoni Llaveria Pàmies
 • Música:
  • President: Anton Colom Soronellas
  • Secretària: Maria Glòria Mariné
  • Vocal: Núria Giménez Alario
  • Vocal: Hye Sun Lee
  • Vocal: Marcel Pasqual Anguera
 • Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques:
  • President: Josep M. Elorduy Vidal
  • Secretària: Anna Garriga Teruel
  • Vocal: Andreu Pujol del Pozo
  • Vocal: Isabel Baixeras Delclòs
  • Vocal: Carme Safont Timoneda
 • Excursionista:
  • Presidenta: Maria Toldrà Nogué
  • Secretària: Dolors Fort Vidal
  • Vocal: Francesca Guinovart Barberà
  • Vocal: Jordi Royo Bieto
  • Vocal: Joan Papasseit Totosaus
 • Ciències Exactes, Físiques i Naturals:
  • President: Josep Lluís Pau Roigé
  • Secretari: Jordi Francisco Berga
  • Vocal: Anton Vila Corts
  • Vocal: Misericòrdia Nomen Xatruch
  • Vocal: Guillem Robert Anguera
 • Tecnologia:
  • President: Albert Pàmies Thomas
  • Secretari: Gabriel Bosques Sánchez
  • Vocal: Joaquim Besora Agrelo
  • Vocal: Ferran Estivill Civit
  • Vocal: Joan Boqué Genovard
 • Art:
  • President: Aureli Ruiz Torres
  • Secretària: Ester Ferrando Casas
  • Vocal: Antoni Piñol Cort
  • Vocal: Joaquim Packard Blasco
  • Vocal: Jordi Abelló Vilella
 • Llengua i Literatura:
  • President: David Figueres Felip
  • Secretària: Mireia Romeu Ferran
  • Vocal: Miquel Bonet
  • Vocal: Marina Mallafrè Balsells
  • Vocal: Meritxell Blay Boquera
 • Geografia i Història:
  • President: Jordi Bages-Querol Blanco
  • Secretària: Margarida Gonzalvo Cirac
  • Vocal: Hèctor Fort Robert
  • Vocal: M. Neus Anglès Borràs
  • Vocal: Josep Fàbregas Roig

Comissió de Garanties

 • President: Joan Ballester Grau
 • Secretari: Josep Maria Balañà Cabrito
 • Vocals: Xavier Filella Fargas, Jaume Massó Carballido i Josep Ramon Fuentes Gaso