06/06/2019 - Comunicat de la Comissió de Garanties del Centre de Lectura

La Comissió de Garanties, en sessió tinguda el dia 16 de maig de 2019, d’acord amb l’article 55 dels actuals Estatuts del Centre de Lectura de Reus, fa constar que només s’ha presentat una candidatura a la presidència de l’entitat, així com una sola candidatura per a cadascun dels càrrecs seccionals, de les seccions de Ciències de la Comunicació, Secció  de Ciències de l’Educació, Secció de Música, Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques, Secció Excursionista, Secció de Ciències Exactes, Físiques i Naturals, Secció de Tecnologia, Secció d’Art, Secció de Llengua i Literatura, Secció de Geografia i Història totes elles degudament signades pel nombre de socis que estableixen els Estatuts.

D’acord amb el que estableix l’article 55.3 dels estatuts, la Comissió de Garanties requereix del candidat a president, senyor Lluís Miquel Pérez segura, soci n. 588 si dóna la conformitat al càrrec per al qual ha estat proposat; atès que es troba present en aquest acte el senyor Lluís Miquel Pérez Segura, aquest accepta la proposta, per la qual cosa la Comissió de Garanties el proclama candidat a la presidència del Centre de Lectura.

Tot seguit, el candidat proclamat fa públic el nom dels cinc socis que compondran el seu Consell Directiu, amb expressió dels càrrecs per als quals seran designats:

Secretaria general: Fina Masdéu Abril  soci n. 684

Interventor General: Hèctor Fort Robert  soci n.  1193

Secretària del Consell Directiu: Montserrat Amigó Pla soci n.  7373

Tresorer:  Josep M. Farrés Ferraté soci n. 791

Directora de la Biblioteca: Carme Just Masdéu soci n.  143

Atès que el proclamat és l’únic que s’ha presentat per al càrrec de president, d’acord amb l’article 60 dels actuals estatuts és innecessària la celebració d’eleccions; així mateix, havent-se presentat únicament una candidatura per a cadascun dels càrrecs seccionals, són igualment innecessàries les eleccions a les juntes seccionals i queden coberts automàticament tots els càrrecs.

Jordi Agràs Estalella

Josep M. Balañà Cabrito

Xavier Filella Fargas

ANNEX NÚMERO 1

PLENARI DE JUNTES  2019-2021

Nova composició — eleccions maig 2019

Secció 00 – Ciències de la Comunicació

Venanci Bonet Forés

Isabel Martinez Martinez

Xavier Guix Aguilar

Xavier Robert Mariné

Xavier Arnavat Carballido

Secció 01 – Ciències de l’Educació

Maria Andreu Domingo

Francesca Segarra Liñanes

Margarida Arnedo Martí

Carme Just Masdeu

M. del Carme Simó Olivé

Secció 02 – Música

Maria Gloria Mariné

Hye Sun Lee

Mar Granell Barceló

Núria París Barceló

Berta Cots Miquel

Secció 03 – Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques

Joaquim Besora Agrelo

Carme Safont Timoneda

Montserrat Carles Lavila

Mercé Folch Fontana

Rosa Novell Bové

Secció 04 – Excursionista

Andreu Ferré Ferré

Jesús Balanya Fort

Francesca Guinovart Barbarà

Maria Toldrà Nogué

Nila Serrano Parra

Secció 05 – Ciències Exactes, Físiques i Naturals

Jose Cos Gómez

Francesc Amorós Bonet

Josep Oliva Oliach

Joan Boqué Genovard

Jordi Bruno Descarrega

Secció 06 – Tecnologia

Miquel Domingo Rodriguez

Aureli Trujillo Cabezas

Jordi Huguet Monné

Guillem Martínez Molinos

Guillem Robert Anguera

Secció 07 – Art

Aida Marin Yrigaray

Albert Macaya Ruiz

Antoni Piñol Cort

Ester Ferrando Casas

Jordi Abelló Vilella

Secció 08 – Llengua i Literatura

Meritxell Blay Boquera

Miquel Bonet Pinyol

Marina Mallafrè Balsells

David Figueres Felip

Jordina Gort Olivé

Secció 09 – Geografia i Història

Frederic Samarra Sancho

Joan Navais Icart

Antoni Olmos Simon

Galo Sanchez Casado

Jordi Bages-Querol Blanco

 

 

 

Últimes notícies

Escoles i tallers. Informació i assessorament curs 2019/2020
30/07/2019

Les escoles del Centre de Lectura atendran les sol·licituds d’informació i assessorament per al curs 2019/2010. El calendari és el que adjuntem.

Taller de sumi-E: «Diàlegs de tinta i aigua»
25/07/2019

El 12 de setembre s’obre el termini per inscriure’s al taller de sumi-E pintura zen «Diàlegs de tinta i aigua», que s’impartirà al Centre de Lectura els dies 8, 15 …llegir més

Estrena del documental Ateneus: llavor de llibertat
24/07/2019

La Federació d’Ateneus de Catalunya convida els socis del Centre de Lectura de Reus a l’estrena del documental Ateneus: llavor de llibertat, que es va rodar en part a l’entitat. …llegir més