17/06/2021 - Convocatòria d’Assemblea General Ordinària

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El Consell Directiu del Centre de Lectura, en sessió celebrada el dia 15 de de març de 2021 va prendre el següent acord:

D’acord amb els articles 49.1 i 49.3 dels vigents Estatuts del Centre de Lectura de Reus, es convoca assemblea general ordinària per al dia 22 de juny, a les 7 del vespre, tal com es desprèn del text de la convocatòria que detallem seguidament:

a) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural del Consell Directiu.
b) Aprovació, si escau, de la memòria de la gestió cultural de les seccions.
c) Aprovació, si escau, de la memòria del plenari de juntes.
d) Liquidació del pressupost corresponent a les obres d’enderroc de la casa n. 12 del carrer de la Puríssima Concepció.
e) Presentació i debat de l’informe del president sortint.
f) Lectura de la certificació de la Comissió de Garanties proclamant els candidats electes.
g) Proclamació del president electe.
h) Lectura del programa d’actuació del President electe.
i) Lectura de la composició del nou Consell Directiu.
j) Debat sobre el programa d’actuació del President electe.
k) Elecció de tres socis interventors d’actes.
l) Precs i preguntes.

Reus, 6 d’abril de 2021

Lluís Miquel Pérez segura
El president

Últimes notícies

Cineclub: Suddenly, last Summer, de Joseph L. Mankievicz
29/07/2021

Dimecres 8 de setembre, a les 18.30, a la sala Emili Argilaga, Cineclub. Cicle «Estiu i vacances: en pantalla»: Suddenly, last Summer (De sobte, l’últim estiu), de Joseph L. Mankievicz. …llegir més

Exposició «Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona»
29/07/2021

Dimarts 7 de setembre, al vestíbul del Centre de Lectura, exposició «Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona». Exposició de les fotografies presentades a la categoria de Fotoperiodisme del Premi de …llegir més

Exposició «Obres d’art de principis del segle XX»
29/07/2021

Dilluns 6 de setembre, a la sala Fortuny, Cicle «1920: la projecció ciutadana del Centre de Lectura»: exposició «Obres d’art de principis del segle XX». Fins al 8 d’octubre. Amb …llegir més