26/05/2022 - Convocatòria d’assemblea general ordinària

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El Consell Directiu del Centre de Lectura, en sessió celebrada el dia 20 d’abril de 2022, estableix que,
D’acord amb l’article 49.1 dels vigents Estatuts del Centre de Lectura de Reus, es convoca assemblea general ordinària de socis per al dia 27 de juny de 2022, a les 7 de la tarda, tal com es desprèn del text de la convocatòria que es detalla seguidament:
a) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural del Consell Directiu.
b) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural de les Seccions.
c) Aprovació, si escau, de la memòria del Plenari de Juntes.
d) Presentació i debat de l’informe del president.
e) Informe de la Secretària General.
f) Criteris de reprogramació de les activitats.
g) Aprovació, si escau, de l’increment del pressupost de les obres d’ampliació.
h) Elecció de tres socis interventors d’actes.
i) Precs i preguntes.
Es dona publicitat a aquesta convocatòria de l’Assemblea a través de la cartellera del vestíbul, del web i del programa bimensual d’activitats de l’entitat.
Lluís Miquel Pérez Segura
President

Últimes notícies

Cicle «Llibres que han marcat el món d’avui»: A la recerca del temps perdut
15/06/2022

Dijous 30 de juny, a les 19.00, a les sales Emili Argilaga i virtual, cicle «Llibres que han marcat el món d’avui»: A la recerca del temps perdut, de Marcel …llegir més

Presentació de l’òpera Norma, de Bellini
15/06/2022

Dimarts 21 de juny, a les 19.00, a les sales Emili Argilaga i virtual, cicle «El Liceu visita Reus»: presentació de l’òpera Norma, de Vincenzo Bellini, a càrrec de Pol …llegir més

Presentació del llibre Des de dins de mi, de Lluís M. Xirinacs
15/06/2022

Dilluns 20 de juny, a les 19.00, a les sales Emili Argilaga i virtual, presentació del llibre Des de dins de mi, de Lluís M. Xirinacs, a càrrec de Gerard …llegir més