Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de socis

El Consell Directiu del Centre de Lectura, en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2019 va prendre el següent  acord:

D’acord amb els articles 49.1 i 49.3 dels vigents Estatuts del Centre de Lectura de Reus, es convoca assemblea general ordinària de socis per al dia 25 de juny, a les 7 del vespre,  tal com es desprèn del text de la convocatòria que detallem seguidament:

a) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural del Consell Directiu.
b) Aprovació, si escau, de la memòria de la gestió cultural de les seccions.
c) Aprovació, si escau, de la memòria del plenari de juntes.
d) Reaprovació dels comptes anuals de 2018 per motius de reclassificació comptable per donar compliment a la Llei 21/2014 en matèria de transparència.
e) Presentació i debat de l’informe del president sortint.
f) Lectura de la certificació de la Comissió de Garanties proclamant els candidats electes.
g) Proclamació del president electe.
h) Lectura del programa d’actuació del President electe.
i) Lectura de la composició del nou Consell Directiu.
j) Debat sobre el programa d’actuació del President electe.
j) Elecció de tres socis interventors d’actes.
k) Precs i preguntes.

Reus, 14 de març de 2019

Josep Fàbregas Roig
El secretari general

Jaume Massó Carballido
El president

Últimes notícies

Club de lectura de novel·la negra: Mi querido asesino en serie
24/04/2019

Dijous 25 d’abril, a les 19.00 h, a la sala de projeccions, Club de lectura de novel·la negra: Mi querido asesino en serie, d’Alicia Giménez Bartlett. Club conduït per la …llegir més

Conferència «L’arqueologia de les necròpolis jueves hispàniques»
23/04/2019

Dijous 25 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, conferència «L’arqueologia de les necròpolis jueves hispàniques», a càrrec de Jordi Casanovas Miró, doctor en Filologia Semítica per …llegir més

Conferència «Les flors del Montsant»
18/04/2019

Dijous 25 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané, conferència «Les flors del Montsant», a càrrec de Ramon Pere Anglès i Jaume Blanch. Acte de la Secció …llegir més