Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de socis

El Consell Directiu del Centre de Lectura, en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2019 va prendre el següent  acord:

D’acord amb els articles 49.1 i 49.3 dels vigents Estatuts del Centre de Lectura de Reus, es convoca assemblea general ordinària de socis per al dia 25 de juny, a les 7 del vespre,  tal com es desprèn del text de la convocatòria que detallem seguidament:

a) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural del Consell Directiu.
b) Aprovació, si escau, de la memòria de la gestió cultural de les seccions.
c) Aprovació, si escau, de la memòria del plenari de juntes.
d) Reaprovació dels comptes anuals de 2018 per motius de reclassificació comptable per donar compliment a la Llei 21/2014 en matèria de transparència.
e) Presentació i debat de l’informe del president sortint.
f) Lectura de la certificació de la Comissió de Garanties proclamant els candidats electes.
g) Proclamació del president electe.
h) Lectura del programa d’actuació del President electe.
i) Lectura de la composició del nou Consell Directiu.
j) Debat sobre el programa d’actuació del President electe.
j) Elecció de tres socis interventors d’actes.
k) Precs i preguntes.

Reus, 14 de març de 2019

Josep Fàbregas Roig
El secretari general

Jaume Massó Carballido
El president

Últimes notícies

Escoles i tallers. Informació i assessorament curs 2019/2020
30/07/2019

Les escoles del Centre de Lectura atendran les sol·licituds d’informació i assessorament per al curs 2019/2010. El calendari és el que adjuntem.

Taller de sumi-E: «Diàlegs de tinta i aigua»
25/07/2019

El 12 de setembre s’obre el termini per inscriure’s al taller de sumi-E pintura zen «Diàlegs de tinta i aigua», que s’impartirà al Centre de Lectura els dies 8, 15 …llegir més

Estrena del documental Ateneus: llavor de llibertat
24/07/2019

La Federació d’Ateneus de Catalunya convida els socis del Centre de Lectura de Reus a l’estrena del documental Ateneus: llavor de llibertat, que es va rodar en part a l’entitat. …llegir més