Convocatòria de les assemblees extraordinària i ordinària de socis

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS

El Consell Directiu del Centre de Lectura de Reus, en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2023 va prendre el següent acord:

D’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts vigents del Centre de Lectura de Reus, es convoca Assemblea General Extraordinària de Socis per al dilluns dia 27 de febrer a les 18.30h, a la sala d’actes Emili Argilaga de la nostra entitat.

Ordre del dia:

1. Sol·licitud d’una línia de crèdit per facilitar el pagament de les darreres factures vinculades a l’ampliació del Centre de Lectura i per les quals tenim pendent de rebre els corresponents ajuts, tant de l’Ajuntament de Reus com de la Diputació de Tarragona.

Es dona publicitat a la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària de socis mitjançant la col·locació d’aquesta al vestíbul, al web, a través de correu electrònic i postal.

Reus, 6 de febrer de 2023

 

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

De conformitat amb allò que disposen els Estatuts de l’entitat en el seu article 48, el Consell Directiu celebrat el proppassat 14 de desembre va acordar convocar Assemblea General Ordinària per al dia 27 de febrer de 2023, a les 7 del vespre, amb l’ordre del dia següent:

a) Aprovació, si escau, de l’informe del President.
b) Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost de l’any anterior.
c) Aprovació dels inventaris.
d) Aprovació, si escau, de la proposta de pressupostos per a l’any en curs, tenint en compte l’informe del Plenari de Juntes.
e) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió administrativa del Consell Directiu.
f) Aprovació, si escau, de la memòria de la Comissió de Garanties.
g) Elecció de tres socis interventors d’actes i de tres socis censors de comptes.
h) Precs i preguntes.

Reus, 15 de desembre de 2022
Lluís Miquel Pérez i Segura
President

Últimes notícies

Conferència inaugural de l’Any Domènech i Montaner
22/03/2023

Dilluns 3 d’abril, a les 19.00, a les sales Emili Argilaga i virtual: «Any Domènech i Montaner». Conferència inaugural de l’Any Domènech i Montaner: «Lluís Domènech i Montaner. Catalanisme i …llegir més

Sortida als Ports: visita a la cova dels Adells
22/03/2023

Diumenge 2 d’abril, sortida als Ports: visita a la cova dels Adells. Informació:excursionista@centrelectura.cat

El Centre de Lectura convoca el concurs #rosesCLR2023
22/03/2023

El Centre de Lectura de Reus convoca el concurs fotogràfic #rosesCLR2023 amb motiu de la celebració del 76è Concurs Exposició Nacional de Roses. L’objectiu del concurs és premiar la millor …llegir més