Estructura directiva i de govern, i estructura organitzativa

Estructura directiva i de govern

Estructura organitzativa

Equip tècnic

Any 2018

(Format pdf) – Personal, any 2018
(Format pdf) – Personal de les Escoles, any 2018

Any 2017

(Format pdf) – Personal, any 2017
(Format pdf) – Personal de les Escoles, any 2017