24/05/2021 - Consell Directiu i Plenari de Juntes 2021-2023

Acta de la Comissió de Garanties

La Comissió de Garanties, en sessió tinguda el dia 17 de maig de 2021, d’acord amb l’article 55 dels actuals Estatuts del Centre de Lectura de Reus, fa constar que només s’ha presentat una candidatura a la presidència de l’entitat, així com una sola candidatura per a cadascun dels càrrecs seccionals, de les seccions de Ciències de la Comunicació, Secció de Ciències de l’Educació, Secció de Música, Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques, Secció Excursionista, Secció de Ciències Exactes, Físiques i Naturals, Secció de Tecnologia, Secció d’Art, Secció de Llengua i Literatura, Secció de Geografia i Història totes elles degudament signades pel nombre de socis que estableixen els Estatuts.

D’acord amb el que estableix l’article 55.3 dels estatuts, la Comissió de Garanties requereix del candidat a president, senyor Lluís Miquel Pérez Segura, soci n. 588 si dóna la conformitat al càrrec per al qual ha estat proposat; atès que es troba present en aquest acte el senyor Lluís Miquel Pérez Segura, aquest accepta la proposta, per la qual cosa la Comissió de Garanties el proclama candidat a la presidència del Centre de Lectura.

Tot seguit, el candidat proclamat fa públic el nom dels cinc socis que compondran el seu Consell Directiu, amb expressió dels càrrecs per als quals seran designats:

Secretària General
Empar Pont Albert (3088)

Secretària del Consell Directiu
Montserrat Amigó Pla (7373)

Interventor General
Josep M. Farrés Ferraté (761)

Tresorer
Andreu Ferré Ferré (1214)

Directora de la Biblioteca
Carme Just Masdéu (1435)

 

Atès que el proclamat és l’únic que s’ha presentat per al càrrec de president, d’acord amb l’article 60 dels actuals estatuts és innecessària la celebració d’eleccions; així mateix, havent-se presentat únicament una candidatura per a cadascun dels càrrecs seccionals, són igualment innecessàries les eleccions a les juntes seccionals i queden coberts automàticament tots els càrrecs.

 

Comissió de Garanties
Joan Ballester Grau
Josep M. Balañà Cabrito
Xavier Filella Fargas
Josep Ramon Fuentes
Jaume Massó Carballido

 


 

ANNEX

PLENARI DE JUNTES  2021-2023

Secció 00 – Ciències de la Comunicació

Banús Banús, Marcel
Guix Aguilar, Xavier
Pàmies Martorell, Joan
Robert Mariné, Xavier
Sugrañes Liñana, Dolors

Secció 01 – Ciències de l’Educació

Andreu Domingo, Mariona
Llambrich Robert, David
Sardà Lozano, Dolors
Segarra Ibañez, Francesca
Simó Olivé, M. del Carme

Secció 02 – Música

Colom Soronellas, Anton
Giménez Alario, Núria
Marine Ferré, Maria Gloria
Martori Toyas, M. del Mar
Sun Lee, Hye

Secció 03 – Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques

Baixeras Delclòs, Isabel
Elorduy Vidal, Josep M.
Garriga Teruel, Anna
Pujol del Pozo, Andreu
Roig Rom, Josep M.

Secció 04 – Excursionista

Ford Vidal, Dolors
Papaseit Tutusaus, Joan
Royo Bieto, Jordi
Serrano Parra, Nila
Toldrà Nogué, Maria

Secció 05 – Ciències Exactes, Físiques i Naturals

Bruno Descarrega, Jordi
Nomen Xatruch, Misericòrdia
Pau Roigé, Josep Lluís
Robert Anguera, Guillem
Vila Corts, Anton

Secció 06 – Tecnologia

Boqué Genovard. Joan
Domingo Rodríguez, Miquel
Pàmies Thomàs, Albert
Sardà Ferran, Jordi
Toset Roig, Josep M.

Secció 07 – Art

Abelló Vilella, Jordi
Ferrando Casas, Ester
Macaya Ruiz, Albert
Piñol Cort, Antoni
Ruiz Torres, Aureli

Secció 08 – Llengua i Literatura

Argentó Roset, Jesús
Blay Boquera, Meritxell
Bonet Pinyol, Miquel
Figueres Felip, David
Mallafrè Balsells, Marina

Secció 09 – Geografia i Història

Anglès Borràs, M. Neus
Bages-Querol Blanco, Jordi
Fàbregas Roig, Josep
Gonzalvo Cirac, Margarida
Olmos Simon, Antoni

Últimes notícies

Cineclub: Suddenly, last Summer, de Joseph L. Mankievicz
29/07/2021

Dimecres 8 de setembre, a les 18.30, a la sala Emili Argilaga, Cineclub. Cicle «Estiu i vacances: en pantalla»: Suddenly, last Summer (De sobte, l’últim estiu), de Joseph L. Mankievicz. …llegir més

Exposició «Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona»
29/07/2021

Dimarts 7 de setembre, al vestíbul del Centre de Lectura, exposició «Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona». Exposició de les fotografies presentades a la categoria de Fotoperiodisme del Premi de …llegir més

Exposició «Obres d’art de principis del segle XX»
29/07/2021

Dilluns 6 de setembre, a la sala Fortuny, Cicle «1920: la projecció ciutadana del Centre de Lectura»: exposició «Obres d’art de principis del segle XX». Fins al 8 d’octubre. Amb …llegir més