14/01/2022 - Convocatòria de l’Assemblea general ordinària de socis

De conformitat amb allò que disposen els Estatuts de l’entitat en el seu article 48, el Consell Directiu, celebrat el proppassat 22 de desembre, va acordar convocar l’Assemblea General Ordinària el 25 de febrer de 2022, a les 7 del vespre, amb l’ordre del dia següent:

a) Aprovació, si escau, de l’informe del President.
b) Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost de l’any anterior.
c) Correccions efectuades al balanç dels exercicis 2018, 2019 i 2020 per atendre el que disposa l’article 34.e de la Llei 21/2014 del protectorat de fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
d) Aprovació dels inventaris.
e) Aprovació, si escau, de la proposta de pressupostos per a l’any en curs, tenint en compte l’informe del Plenari de Juntes.
f) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió administrativa del Consell Directiu.
g) Aprovació, si escau, de la memòria de la Comissió de Garanties.
h) Elecció de tres socis interventors d’actes i de tres socis censors de comptes
i) Precs i preguntes.

Lluís Miquel Pérez i Segura
President

Reus, 23 de desembre de 2021

Últimes notícies

Presentació del llibre Trobades, converses i contes amb animalons
19/01/2022

Dissabte 29 de gener, a les 11.30, al vestíbul del Centre de Lectura, presentació del llibre Trobades, converses i contes amb animalons, de Sara Dalmau, a càrrec de la mateix …llegir més

Presentació del llibre Art (in)útil. Sobre com el capitalisme desactiva la cultura
19/01/2022

Divendres 28 de gener, a les 19.00, a la sala Ramon Amigó, presentació del llibre Art (in)útil. Sobre com el capitalisme desactiva la cultura, de Daniel Gasol.

Presentació del llibre L’horitzó del mar de Buchenwald, d’Enric Garriga
19/01/2022

Dijous 27 de gener, a les 19.00, a les sales Emili Argilaga i virtual, presentació del llibre L’horitzó del mar de Buchenwald, d’Enric Garriga. Acte organitzat amb motiu del Dia …llegir més