Articles per autor

Antoni Infante

Activista i polític. Membre de Decidim! I portaveu de la campanya Reciprocitat Ara!


Tres pinzellades grosses, sobre el passat, present i futur del País Valencià

Començant per tenir present els pobles que havien ocupat les terres valencianes abans de Jaume I i tot el que hi van deixar, així com tenint present les conseqüències d’esdeveniments històrics com la guerra de Successió, l’article fa cap a la situació actual en què s’evidencia que sota de moltes i diferents capes de regionalisme espanyolista, al País Valencià encara batega amb certa força un substrat de valencianitat que, si més no, encara condiciona, i molt, tota la política valenciana. Tenint això present estableix tres ítems sobre els quals cal operar si es vol redreçar el present i el futur del País Valencià.


La manca de reciprocitat suposa la manca de normalitat lingüística

Després d’apuntar el declivi de la llengua, l’article tracta la necessitat de construir una única entitat radiotelevisiva per a tot el domini lingüístic entre tots els mitjans i a tot el territori, tracta d’assolir la reciprocitat en tots els mitjans. Així, si el 2011 es va deixar de poder veure TV3 al País Valencià, fet que era possible gràcies a la iniciativa d’ACPV, tot i que després s’han signat acords per retornar a la vella situació no s’ha acabat d’aconseguir mai. Sí que es disposa en el cas de TV3 i IB3, però no n’hi ha prou, és clar, cal la reciprocitat plena.