Vol. 2022: 9a època, 2n quadrimestre


Tot és cert: algunes notes sobre «Midsommarnatt» de Gabriel Ferrater

Reflexions al voltant de «Midsommarnatt» de Gabriel Ferrater a partir de les pròpies vivències de l’articulista, unes vivències compartides amb el poeta reusenc que ens permeten no només comprendre més i millor l’abast de les influències de Gabriel Ferrater sinó també el poema en si i els vincles existents entre els dos des del punt de vista personal i poètic.


Gabriel Ferrater, lingüista

En aquest article es pretén proporcionar dades que permetin fer-se una idea general del significat de l’etiqueta «lingüista» aplicada a Ferrater que inclou un resum cronològic de la dedicació de Ferrater a la lingüística, la relació de Ferrater amb la lingüística general i amb la gramàtica generativa, la seva aproximació específica a la gramàtica catalana, la manera com Ferrater va enfrontar-se a la figura de Pompeu Fabra i, finalment, la petjada i la vigència de la labor de Ferrater en l’àmbit de l’estudi de la llengua.


El procés de creació musical: com aconseguir que un text poètic esdevingui una cançó

Vincle de Joan Artigas Arpal amb la poesia de Gabriel Ferrater i poemes del mateix Gabriel Ferrater o que hi fan referència musicats per Joan Artigas Arpal, així com concerts que durant l’Any Ferrater ha realitzat o ha de realitzar. I explicació del procés de creació musical quan es parteix d’un poema.


Recordant Xavier Amorós

Apropament fet a la figura de Xavier Amorós (traspassat el 18 de juliol passat a l’edat de 99 anys) amb motiu dels seus 97 anys fet per diferents persones que el van tractar de prop al llarg de la seva vida i que, publicat originalment a Reus Digital, ara es recupera a la Revista del Centre de Lectura per recordar-nos-el en les seves diferents facetes.


Donar nous als nens

Per d’abordar l’Any Ferrater, l’editorial Comanegra va encarregar una antologia de textos seus a Marina Porras i el resultat n’és: Donar nous als nens (traducció de Da nuces pueris), el llibre que es ressenya. Una fantàstica porta d’entrada per conèixer Gabriel Ferrater i deixar-se seduir per aquest poeta que canvià completament el panorama poètic als anys seixanta i que deixà empremta en tots i cadascun dels àmbits intel·lectuals pels quals es va interessar.


Metaressenya de Ja no és avui i encara no és demà

Ressenya deconstruïda del poemari Ja no és ahir i encara no és demà, d’Antoni Nomen.
Amb una lectura historicista i a partir de la crítica textual, el comentarista elabora al seu torn un discurs en què, replicant el text analitzat, s’interroga sobre els límits del jo tant a escala estrictament ontològica com sobre la pretensió d’imaginar una revolta contra el desenvolupament helicoïdal.


Independència és revolució

Diàleg amb el llibre Independència és revolució. La sobirania en un món en crisi d’Albert Botran, que intenta situar l’independentisme en l’esdevenir de la història catalana per entendre’l actualment i plantejar possibles sortides a la situació actual.


Els que manen

Ressenya d’Els que manen. Vida i obra de les 50 famílies que mouen els fils de Catalunya, un llibre que fa referència a la influència social que tenen i/o busquen eixamplar un conjunt de famílies de l’(alta) burgesia catalana i com, sovint, aquest fet implica un desarrelament en clau catalana.


Entre Orfeu i Plató

Ressenya del llibre Entre Orfeu i Plató de Joan Cuscó i Clarasó, en el qual es mostra la necessitat de vincular més la música amb les altres disciplines i, en darrer terme, amb la vida mateixa per tal d’obtenir-ne més aprofitament, més riquesa personal.


Sobre el monumentalisme

Aquest text transcriu la presentació feta al Centre de Lectura de Reus, el 2 d’abril del 2022, com a cloenda de l’exposició de Toni Giró «Res és possible, tot es mou», comissariada per Aureli Ruiz. Sintetitza la instal·lació de l’escultor en quatre lectures: postmonument, postantropocè, arqueologia especulativa sobre el futur sense humans i simbologia esotèrica.


Crònica de les jornades celebrades el 2022 al voltant de Francesc Tosquelles

Recull dels diferents actes del cicle dedicat a Francesc Tosquelles el 2022, començant per un especial vincle amb Ferrater i amb Reus, i per actes que al llarg del temps n’han recollit la petjada, per acabar reflexionant sobre tota la seva aportació, una aportació avançada al seu temps i que s’escapa de l’àmbit sanitari al qual ell la va aplicar.