Articles per autor

Antoni Jordà Fernández

Catedràtic d'Història del Dret i de les Institucions de la Universitat Rovira i Virgili


Francesc Grases Gralla, i el seu Epítome

L’obra del jurista reusenc Francesc Grases Gralla ha estat analitzada des de diferents punts de vista. En qualsevol cas, ens caldria una lectura a fons de l’obra polèmica per posar-la a l’abast del públic interessat en el dret històric català, i permetent un coneixement més aprofundit de la seva obra.