Articles per autor

Josep-Antoni Ybarra

Universitat d’Alacant


País Valencià: alguns dels seus secrets

Es reclama un nivell just de finançament i d’inversions per a la Comunitat Valenciana, perquè l’infrafinançament que pateix l’està abocant a un moment insostenible, a una realitat social gens agradable ni, per tant, engrescadora. El canvi sembla que s’està generant, però potser no s’està fent prou en la línia que toca o que es necessita. El futur està per construir i la responsabilitat és de tots.