Misericòrdia Nomen Xatruch


Lola Xatruch: una vida entre llibres (1924-2008)

L’escrit de Misericòrdia Nomen Xatruch relata els anys durant els quals va treballar la seva mare, Dolors Xatruch Cugat, a la biblioteca del Centre de Lectura i com aquests anys van marcar la seva actitud respecte a la cultura i els estudis. Es refereix especialment a l’acompanyament que va fer la Lola, així és com l’anomenaven, del seguiment acadèmic dels seus fills i s’hi relaten diverses anècdotes d’aquests moments i d’altres al Centre de Lectura. A més de fer un retrat de la Lola, l’escrit descriu les dificultats de les dones d’aquells anys per compaginar família i treball.