Néstor Novell


El País Valencià: una societat perplexa i incòmoda

Es parteix de la situació actual, per retrocedir i veure que realment s’ha avançat força, perquè en el vessant socioeconòmic s’havien establert certes fites molt negatives. Malgrat tot, l’avenç no és suficient i s’apunten els àmbits que queden coixos i la feina que resta per fer (exposada àmpliament en el llibre Notícia del País Valencià).