Articles per autor

Núria Cadenes

Escriptora


Inabastable

He escrit somriure i volia dir rialla, també, oberta i clara i necessària, amb aquella desinhibició que de vegades encara ens sobta, als principatins, amb aquella ferocitat que pouava del sud industriós d’impuls cultural i de telers i de ponts entre muntanyes.