Articles per autor

Pilar Medrano

Portaveu de Pense Pensions Dignes


Les bretxes al País Valencià

S’analitza la desigualtat salarial entre homes i dones, què implica, quines en són les causes —discriminació, sostre de vidre…, però també es contempla una bretxa territorial— i quines en són les conseqüències —per exemple, la bretxa de gènere en les pensions—, i es reclama acabar amb l’infrafinançament per poder-hi fer front.