Articles per autor

Consol Barberà

Membre de la Permanent de Decidim i funcionària de la Generalitat


La llengua al País Valencià: aprofitem ara que podem

L’article analitza les dades extretes de l’última enquesta sobre l’ús i el coneixement del valencià, així com té en compte la legislació vigent, la Llei d’ús i ensenyament del valencià (LUEV). Tot per centrar-se en els àmbits en què el valencià està més o menys normalitzat: l’administració pública i l’ensenyament, i acabar adonant-se que encara hi ha de recórrer molt de camí. El valencià, a més, va retrocedint, tot i que és present de manera desigual en el territori, per la qual cosa, apunta, cal actuar i esbossa tres aspectes en els quals incidir.