Articles per autor

David Casanova

Membre de la Permanent de Decidim i de la Mesa Nacional d’Iniciativa del País Valencià


Territori i país

L’article fa referència a la necessitat de capgirar el maltractament del territori que deriva de decisions preses des de Madrid des d’on es valora, sobretot, el benefici que se’n pot treure —del territori— i no tant un estat del benestar mediambientalment sostenible per als que hi viuen. Per això, es reclama el dret a decidir per superar les mancances imposades com a comunitat injustament maltractada, infrafinançada i espoliada, canviar el model de relació amb l’Estat amb una hisenda pròpia i l’ampliació de la capacitat legislativa.