Articles per autor

Jordi Duran i Suàrez

Filòleg i periodista


El jutge de Gandesa

Jordi Duran repassa els vincles que Joan Perucho va establir amb Gandesa i des d’aquí amb totes les Terres de l’Ebre. Fruit d’aquesta estreta relació múltiples textos de l’escriptor hi fan referència. Ens n’ofereix un tast a tall de mostra.