Jordi Ginebra


Gabriel Ferrater, lingüista

En aquest article es pretén proporcionar dades que permetin fer-se una idea general del significat de l’etiqueta «lingüista» aplicada a Ferrater que inclou un resum cronològic de la dedicació de Ferrater a la lingüística, la relació de Ferrater amb la lingüística general i amb la gramàtica generativa, la seva aproximació específica a la gramàtica catalana, la manera com Ferrater va enfrontar-se a la figura de Pompeu Fabra i, finalment, la petjada i la vigència de la labor de Ferrater en l’àmbit de l’estudi de la llengua.