Gabriel Ferrater: «No diré res de mi»


Tot és cert: algunes notes sobre «Midsommarnatt» de Gabriel Ferrater

Reflexions al voltant de «Midsommarnatt» de Gabriel Ferrater a partir de les pròpies vivències de l’articulista, unes vivències compartides amb el poeta reusenc que ens permeten no només comprendre més i millor l’abast de les influències de Gabriel Ferrater sinó també el poema en si i els vincles existents entre els dos des del punt de vista personal i poètic.


Gabriel Ferrater, lingüista

En aquest article es pretén proporcionar dades que permetin fer-se una idea general del significat de l’etiqueta «lingüista» aplicada a Ferrater que inclou un resum cronològic de la dedicació de Ferrater a la lingüística, la relació de Ferrater amb la lingüística general i amb la gramàtica generativa, la seva aproximació específica a la gramàtica catalana, la manera com Ferrater va enfrontar-se a la figura de Pompeu Fabra i, finalment, la petjada i la vigència de la labor de Ferrater en l’àmbit de l’estudi de la llengua.


El procés de creació musical: com aconseguir que un text poètic esdevingui una cançó

Vincle de Joan Artigas Arpal amb la poesia de Gabriel Ferrater i poemes del mateix Gabriel Ferrater o que hi fan referència musicats per Joan Artigas Arpal, així com concerts que durant l’Any Ferrater ha realitzat o ha de realitzar. I explicació del procés de creació musical quan es parteix d’un poema.