Ferran Garcia Querol


Antoni Nomen: la ironia i l’ambigüitat com a forma de vida poètica

L’autor, filòsof, poeta i performer, recupera la presentació feta a la Biblioteca Amorós del poemari d’Antoni Nomen Ja no és ahir i encara no és demà, una versió reduïda del qual ha estat publicada recentment a la revista Caràcters de la Universitat de València: https://revistacaracters-uv.es/la-ironia-i-lambiguitat-com-a-forma-de-vida-una-interpellacio-a-lautor/