Articles per autor

Vicent Cremades

Historiador


El País Valencià – Història, present i futur

Després de repassar la història del País Valencià l’article se centra en el futur, un futur en què l’existència del poble valencià només hi serà si lluita i reclama les seves singularitats i els drets que li pertoquen, més enllà de la voluntat anorreadora dels estats que el sotmeten, una lluita que ha d’estar coordinada amb la resta de pobles dels Països Catalans.