L’art al Centre de Lectura els darrers 30 anys (1983-2013)

 |   |  Twitter

2013-10-26-ruanoAl llarg dels darrers 30 anys les exposicions de la sala Fortuny i el fons d’art del Centre de Lectura han seguit una evolució paral·lela. El fons d’art s’ha anat ampliant successivament amb obres d’art contemporani gràcies al canvi de política d’exposicions esdevingut als anys 80. La sala Fortuny, rehabilitada l’any 1990, que tradicionalment havia estat una sala d’art comercial, va donar pas a la contemporaneïtat i els artistes que hi exposaven deixaven com a contraprestació una obra que passava a formar part de la col·lecció del Centre. Aquesta política ha perdurat amb més o menys rigorositat fins als nostres dies. Per aquest fet podem afirmar que al Centre de Lectura tenim una representativa col·lecció del que ha passat aquests darrers 30 anys en matèria artística al nostre territori, amb obres d’artistes locals i de foranis amb una projecció destacable.

El treball realitzat pels successius consells assessors s’ha materialitzat en les programacions d’art contemporani de caire innovador, exceptuant el període en què Mercè Bessó va programar la sala des de la Secció d’Art i va apostar per propostes més tradicionals. Seria massa extens parlar de les gairebé 200 exposicions d’art contemporani i de tots els catàlegs editats en paper, però sí que és important destacar la feina feta pels diferents consells assessors, formats, entre d’altres, per: Abel Figueres, Joan Duran, Salvador Juanpere, Francesc Vidal, Joaquim Chancho, Cori Duch, Aureli Ruiz, Mercè Ferrer, Isabel Granollers, Joan Casals, Albert Macaya, Joan Rom, Àlvar Calvet, Jordi Abelló, Ester Ferrando, Lídia Pérez i Sílvia Ferran.

Actualment, amb Xavier Filella com a president de l’entitat i sota la direcció artística d’Albert Macaya, aquests darrers tres anys s’ha programat un cicle d’hivern amb propostes personals que s’allunyen de camins més sovintejats.

Han estat diversos els directors del fons d’art que han realitzat una important tasca aquests darrers anys. L’any 1990, quan Isabel Taixés era la responsable del fons d’art, es creà la sala específica amb les graelles d’emmagatzemament. També en aquella època, Raquel Medina, historiadora d’art va catalogar i revisar tot el fons d’art, i va crear el model de fitxa que encara perdura actualment. Un cop finalitzats l’inventari i la catalogació del fons artístic, Teresa Felip, la nova directora del patrimoni artístic del Centre, va centrar els esforços en una conservació general del fons i una més gran documentació i difusió, així com la restauració de diverses obres.

Després d’uns anys en els quals el fons d’art no ha estat una prioritat, aquest darrer curs ens hem dedicat a revisar, catalogar i reubicar les més de set-centes obres que integren la col·lecció en espais adequats per a la seva conservació. En aquestes dates, estem finalitzant la informatització de tot el fons d’art, la qual cosa permetrà posar a l’abast de tothom que hi estigui interessat la col·lecció de la casa.

Cal destacar que durant aquests 30 anys diverses peces de la col·lecció han participat en exposicions de caire nacional organitzades per institucions i entitats, com el Museu Comarcal Salvador Vilaseca, el Museu d’Art Modern de Tarragona o el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Hem de tenir present que si la nostra entitat ha pogut desenvolupar una tasca cultural durant tant de temps ha estat gràcies a la feina desinteressada de molts professionals del món de la cultura, així com al fet d’estar permanentment connectada amb la realitat. Esperem poder continuar així.