Articles per autor

Carme Andrade

Activista cultural


La vida per dins

El món adult es construeix sobre els ciments del món infantil, sent el món de les relacions socials i familiars la peça clau. Les insatisfaccions afectives infantils es reelaboraran i es perllongaran al llarg de la vida adulta així com les pors i les covardies que actuaran com a fre a la pròpia felicitat. Les màscares, tard o d’hora, cauran i ho faran de forma caòtica i desordenada, desbordant-t’ho tot.