Recuperació d’una tradició cartogràfica

 |   |  Twitter

Resum

El 17 de setembre de 2018 es van presentar a la sala d’actes Emili Argilaga del Centre de Lectura de Reus, els dos primers volums de l’Atles manual d’Història de Catalunya sota l’autoria de Victor Hurtado, que actualment està treballant en el darrer lliurament. Ambdós volums recullen la síntesi d’una part definitòria de la nostra història i la seva finalitat és aportar la cartografia com a instrument per a situar els factors clau: el temps i l’espai.


atles-manual-hist-cat-02El proppassat dia 17 de setembre tingué lloc a la Sala d’Actes ‘Emili Argilaga’ del Centre de Lectura de Reus la presentació dels dos primers volums del l’Atles manual Història de Catalunya, sota l’autoria de l’economista i historiador Victor Hurtado, un dels principals especialistes catalans en cartografia històrica tant des de la vessant de recerca com des de la divulgació. La sessió, que comptà amb la presència de l’autor de l’obra i de l’editor Rafael Català Dalmau, fou aconduïda pel soci i vicepresident del Plenari de Juntes Jordi Huguet Monné.

cob_Atles_manual_II_vaixell_IMPSengles volums, editats per l’editorial Rafael Dalmau, recullen la síntesi d’una part definitòria de la nostra història. El primer volum comprèn les etapes entre el Paleolític  i la Unió amb Aragó (2014), i en el segon recull el període des dels comtes reis fins al tractat dels Pirineus (2016). En l’actualitat, però, Hurtado està treballant en el darrer lliurament que abastarà des del segle divuitè fins al present.

La finalitat de l’obra és aportar la cartografia –l’ús comprensiu i didàctic dels mapes– com a instrument per a situar els factors clau que estableixen el context general dels esdeveniments: l’espai –la geografia com a geopolítica, com a evolució dels límits d’un país– i el temps. Aquest objectiu, a més, ha estat orientat per la divisió per volums segons criteris polítics territorials, més que no pas per les convencions que solen separar els grans períodes històrics. És un estudi, doncs, amb gran capacitat de síntesi, tant gràfica com analítica, atès que cada mapa és complementat per una explicació detallada de la matèria tractada. Així, cada figura és conseqüència d’un treball previ de selecció dels elements essencials que hi havien de ser representats, la qual cosa enriqueix la interpretació historiogràfica en clau d’imatge. Imatge, però, que resta emmarcada en els criteris de representació estàndard internacional segons les convencions i els cànons tècnics (cromàtics, d’escala) i metodològics a l’ús.

Amb afany d’exhaustivitat cada volum recull una extensa bibliografia significativa i un índex onomàstic que, de ben segur, facilita la consulta i el maneig de l’obra.

mapa_58Aquestes característiques foren exposades en la sessió al·ludida per una sèrie de cartografies de cada etapa tractada (com les que acompanyen aquesta crònica) amb la intenció de comentar el procediment d’elaboració d’aquest obra que, sens dubte, esdevindrà de referència per a l’ofici d’historiador i una eina útil per a estudiants i lectors interessats per la nostra història.

mapa_137


*El lector interessat en l’obra pot llegir el reportatge a partir del primer volum: ”La història de Catalunya en mapes”, El Punt/Avui, 14-II-2015, pp. 32-33.