Ramon Casas al Centre de Lectura

 |   |  Twitter

Resum
L’article de Dolors Juanpere contextualitza una futura exposició al Centre de Lectura de cartells modernistes de Ramon Casas relacionant-la amb l’exposició d’art català que va tenir lloc a la sala Fortuny l’any 1912 i en la que hi van participar entre d’altres artistes com Clapés, Novell, Casas, Mir i Iu Pascual. De l’exposició se’n va fer ample ressò la premsa reusenca de l’època, esdevenint un important succés artístic.


20150429-imatge103 anys després Ramon Casas tornarà a la sala Fortuny del Centre de Lectura. Ho farà amb els famosos cartells que tots coneixem i que es podran contemplar en una exposició que tindrà lloc el primer trimestre del curs vinent (2015-2016), a partir del 23 d’octubre i fins al 27 de novembre.

A principis de juliol de 1912 el Centre de Lectura va presentar una gran exposició d’art català amb obres de Clapés, Novell, Casas, Mir, Iu Pascual entre altres, que va constituir un autèntic esdeveniment artístic i ciutadà, del que es van fer ressò els diaris de l’època donada la seva importància, no només a nivell local, sinó a nivell català. Tant el Diari de Reus com Foment van dedicar nombrosos articles a l’exposició que van qualificar d’extraordinària, i de fet, ho era, tenint en compte la rellevància dels artistes exposats. A part dels ja esmentats, el catàleg era certament enlluernador: Alimbau, Anglada, Aragay, Atché, Aymat, Biosca, Badia Pizá, Renart, Vidiella, Borrell i Nicolau, Canals, Canyelles, Capdevila, Cardunets, Casanovas, Casals, Cidón, Colo, Duran, Fabrés, Ferrer, Flotats, Freixes Sauri, Galera, Garcia Escarrés, Garriga, Grau Mas, Labarta, Llaverias, Martí Garcés, Masriera, Mercadé, Apel·les Mestres, Miramvell, Nogués, Oller, Lluciá i Miquel Oslé, Padilla, Pellicer Pizá, Rigor, Alexandre de Riquer, Rocamora, Termens, Emili i Joseph Tersol, Torras Farell, Triadó, Ricard i Modest Urgell, Vallhonrat i Vidal. Un total de 139 peces entre pintures, escultures, dibuixos i tapissos.

Cèsar Ferrater, al Diari de Reus, va signar un seguit d’articles lloant l’exposició i destacant les característiques de les obres presentades. Ressalta el Retrat de dona de Casas puntualitzant que la pintura provenia de la VI Exposició Internacional de Barcelona. Ferrater diu textualment que en la mostra “hi veiem esculptors i pintors ,contemporanis de la nostra terra en brillant representació. Paisatges del puríssim Mir, hermosos com a seus. Uns tapissos d’en Clapés i un quadre del mateix artista amb una dona jove pintada com damunt de tenebres. Y ‘ls Masriera, Orle, Renard, Novell, Casas, Padilla. Lector, ves a l’exposició que avui s’obre al Centro de Lectura i digam si he mentit al ponderar l’obra realitzada i al presagiar la victoria”.

Foment, per la seva banda, dedicà tota la portada a l’exposició, reproduint el catàleg, esplèndid, en forma de llibret i amb un artístic gravat. El diari es congratula que el catàleg ja estès a disposició del públic el mateix dia de la inauguració “trencant aixis la lamentable costum de casi totes les esposicions, grans i petites, quals catálegs, casi sempre, no’ls poden veure sino’ls visitants d’ultima hora. El del Centro de Lectura està editat en los acreditats tallers tipográfichs de D. Eduard Navás d’aquesta ciutat y patentisa l’acert y bon gust d’aquell establiment”. El catàleg, numerat, costava una pesseta i permetia optar al sorteig d’alguna de les obres exposades. Una característica interessant de l’esmentat catàleg consistia en la reproducció d’algunes de les obres que figuraven en l’exposició, “admirablement editades”, un detall aquest, no gaire habitual.

Pel que fa a l’acte inaugural Foment escriu que “es verificà a les 7 de la tarda del dia 29 de juny de 1912, assistinthi un gros nombre de convidats i les Juntes del Centre i de la Secció d’Art, organisadora de l’exposició. Les obres exposades están trassudament distribuides per la espayosa sala, contribuint al espléndit cop d’efecte que aquesta presenta, la seva sobria i artística ornamentació, portada a terme baix la direcció de nostre bon amic lo jove arquitecte senyor Simó Bofarull. La espayosa sala no és altra que l’actual sala Fortuny encara que l’any 1912 tenia un aspecte molt diferent com es pot apreciar en la fotografia. Però les dimensions de la sala eren les mateixes, evidentment.

El diari Foment, fidel al seu ideari, conclou que pels salons del Centro de Lectura “hi passarà tot Reus; tot Reus menys la seva representació legal, l’Ajuntament. Ho lamentem com a reusenchs i ho celebrem com a polítichs”. El mateix diari apunta que entre tots els artistes que exposaven, només n’hi havia un de local, la pintora Dolors Alimbau.

Un segle després Ramon Casas en la seva faceta de cartellista tornarà a ocupar la Sala Fortuny del Centre de Lectura. Podrem contemplar alguns dels cartells més famosos del pintor procedents de la col·lecció Marc Martí i també alguna obra original. Una col·laboració entre el Centre de Lectura de Reus i els impressors i col·leccionistes Marc Martí que ha comptat amb la complicitat del Museu de Valls.

Ramon Casas va ser el gran pioner del cartellisme i el disseny gràfic a Catalunya, on va publicar també en revistes i editorials de renom. Va guanyar diversos concursos convocats per les grans marques del moment, com ara Anís del Mono o Codorniu, entre d’altres, i destaquen els seus treballs per als fils Fabra, les cigarretes Job, els aperitius Rossi, així com els encàrrecs de caire cultural a les revistes Hispania i Pèl & Ploma, els Jocs Florals de Barcelona i campanyes de caràcter sanitari.

Més de 20 peces cobriran les parets de la sala alhora que s’exposarà la col·lecció de la revista Pèl & Ploma que pertany al fons de l’entitat. Una revista artística i literària que va editar 100 números del 3 de juny del 1899 al desembre del 1903 i que va ser finançada per Ramon Casas que a més a més va ser el seu director artístic i principal il·lustrador, mentre que Miquel Utrillo es va ocupar de la secció literària figurant com a director d’aquesta secció.

Això serà a la tardor, coincidint amb la tradicional inauguració de curs.