La revista digital del Centre de Lectura

 |   |  Twitter

Resum
L’article de Xavier Filella «La revista digital del Centre de Lectura» repassa la trajectòria de la Revista del Centre de Lectura i explica la novena època que es presenta en format digital. Després de publicar-se en períodes diferents (El Eco del Centro de Lectura 1859 Ars (1906)Athenaeum (1910) Revista del Centre (1883)) l’actual revista digital es publica al web https://www.centrelectura.cat/revistadigital/

La direcció d’aquesta etapa va a càrrec de Josep Fàbregas Roig i Jaume Massó. Carballido. Del disseny i maquetació en té cura Eduard González. La nova revista inclou els apartats «Articles d’opinió», dels quals se n’han publicat, fins a data d’avui (febrer de 2015) , noranta articles, «Audiovisuals», «Llibres digitals», «Les Edicions del Centre» i «Raco»   (Revistes Catalanes amb accés obert).


 

revista-digitalEl mes de setembre de 2013 va iniciar-se una nova etapa, la novena època, de la Revista del Centre de Lectura.

Després de publicar-se en períodes diferents (El Eco del Centro de LecturaArs, Athenaeum Revista del Centre) l’òrgan d’expressió del Centre es publica actualment en format digital al web https://www.centrelectura.cat/revistadigital/

Güell i Mercader començà la publicació de «El Eco del Centro de Lectura» l’any 1859, un periòdic de literatura i d’interessos locals, sota el lema: “Moralidad, Instrucción y Amor al Trabajo”. Sortia els diumenges, la majoria de les pàgines eren escrites en espanyol i es referien als interessos locals. Es publicà des del 6 de novembre de 1859 al 24 de juny de 1860 amb el subtítol de “Periódico de literatura y de intereses materiales y morales”. Un setmanal del que se’n van editar 34 números de 8 pàgines.

Resseguint la recerca que n’ha fet Jaume Massó podem veure com han anat apareixent les diferents capçaleres de revistes editades des del Centre de Lectura.

Al primer «Eco» el succeí la publicació de «El Porvenir» de l’1 de juliol de 1860 al 31 d’agost de 1860. Amb el subtítol “Periódico de intereses materiales y morales, de noticias y de literatura.Se publica bajo los auspicios de la Sociedad Centro de Lectura”, se n’editaren 17 números de 4 pàgines. Sortia cada dia, excepte els dimecres.

La segona època de «El Eco del Centro de Lectura» va del 5 de gener de 1862 al 23 de novembre de 1862. Van publicar-se, setmanalment, 47 números de 4 pàgines.

A partir del 14 de juny de 1862 es va redactar «El Àlbum de Euterpe». Es publicà fins al 4 de novembre de 1864 amb el lema “Sociedad Coral del Centro de Lectura” i el subtítol “Periódico dedicado exclusivamente a los s[eñore]s concurrentes a los jardines de esta musa en la ciudad de Reus”. Setmanal, se’n van editar 17 números de 4 pàgines.

La tercera època de «El Eco del Centro de Lectura», va començar el 17 de juliol de 1870 i se suspèn el 8 d’octubre de 1872. Portava de subtítol “Periódico científico, literario y artístico”. De la publicació setmanal se’n van fer 76 números de 4 pàgines. La quarta època del «Eco» va anar del 10 de gener de 1877 al 30 de desembre de 1882. Es publicaren tres edicions al mes, en total 36 números de 8 pàgines.

A partir del 6 de maig de 1883 començà a editar-se la «Revista del Centro de Lectura», la qual ha arribat fins al moment actual en nou etapes successives, la darrera, l’actual edició en format digital. La primera època arriba fins al 27 d’abril de 1884 amb el subtítol “Semanario científico, literario y artístico”. Setmanal, se’n van editar 17 números de 8 pàgines.

La Cinquena època de «El Eco del Centro de Lectura», va anar de l’1 d’abril de 1897 al 26 de juny de 1898 amb el subtítol “Periódico de literatura y de intereses materiales y morales”. De periodicitat setmanal, se’n van publicar 65 números de 8 pàgines.

La segona època de la «Revista del Centro de Lectura», s’edità de l’1 de març de 1901 al 15 de setembre de 1904 amb el subtítol “Quincenario científico, literario y artístico”. Es publicaren, quinzenalment, 79 números de 8 pàgines.

La revista «Ars», es va publicar una única època, des del 15 de març de 1906 a l’1 d’agost de 1906 amb el subtítol: “Revista del «Centro de Lectura»”. S’editaren en català, amb periodicitat quinzenal, 4 números de 16 pàgines.

La revista «Atheneum», es va editar també en una sola etapa, de l’octubre de 1910 a l’agost de 1911 en format mensual i un total de 11 números de 16 pàgines.

Les successives èpoques de la «Revista del Centro de Lectura», van anar sortint a partir de 1920. La tercera època abraça de l’1 de febrer de 1920 fins a un número corresponent a l’any 1934, primer amb format quinzenal, després mensual i trimestral i al final anual; se n’editaren 249 números, regularment de 24 pàgines. L’any 1952 es reprèn la que serà la quarta etapa que es comença a editar en espanyol a causa de les circumstàncies històriques i que, a partir de 1969, ja apareixerà totalment catalanitzada perquè amb la reforma d’estatuts de 1965 s’aconsegueix que el català sigui la llengua d’ús del Centre de Lectura. De l’1 de juliol de 1952 al juny de 1967, un segon període, del juliol-agost de 1967 al febrer de 1971 i un tercer període, del març de 1971 al juny de 1975, amb periodicitat mensual, se’n va editar 316 números. El nombre de planes també fou variable; l’inicial fou de 12 pàgines. De la cinquena època, d’octubre de 1987 al juny de 1993 van publicar-se, mensualment, 54 números. El nombre de planes també fou variable; l’inicial fou de 8 pàgines. La sisena època, d’octubre de 1993 al juny de 2001 va ser mensual i van sortir 72 números. El nombre de planes també fou variable; l’inicial fou de 24 pàgines. La setena època, del quart trimestre de 2001 al segon trimestre de 2006, fou trimestral amb l’edició d’11 números. El nombre de planes també fou variable; l’inicial fou de 64 pàgines. La vuitena època, del primer trimestre de 2010 al primer trimestre de 2011 es va publicar trimestralment, i se’n van fer 5 números de 32 pàgines.

Actualment la novena època de la «Revista del Centro de Lectura», es publica sense periodicitat fixada, des de setembre de 2013. Es tracta d’una edició informàtica, digital. La direcció d’aquesta etapa va a càrrec de Josep Fàbregas Roig i Jaume Massó. Carballido. Del disseny i maquetació en té cura Eduard González. La nova revista inclou els apartats «Articles d’opinió», dels quals se n’han publicat, fins a data d’avui (febrer de 2015) , noranta articles, «Audiovisuals», «Llibres digitals», «Les Edicions del Centre» i «Raco»   (Revistes Catalanes amb accés obert) on es pot trobar la informació electrònica de les diverses etapes de la Revista del Centre de Lectura: http://www.raco.cat/index.php/RevistaCLR/issue/archive.

La llista dels col·laboradors de la revista digital és molt llarga: Xavier Amorós Solà, Montserrat Auqué Gahete, Quim Besora Agrelo, Venanci Bonet Forès,Maria Dolors Capdevila i Boqué, Alejandro Coroleu Lletget, Mercè Costafreda Felip, Montserrat de Anciola, Josep Fàbregas Roig, Ester Ferrando Casas, Xavier Ferré Trill, David Figueres Felip, Xavier Filella Fargas, Juan González Soto, Antoni Jordà Fernández, Dolors Juanpere Viñeta, Albert Macaya Ruiz, Isabel Martínez, Guillem Martínez i Molinos, Fina Masdéu Abril, Jaume Massó Carballido, Joan Ramon Mestre, Rosa Molas Capdevila, Josep Murgades Barceló, Joan Navais Icart, Pedro Nogales Càrdenas, Anton Pàmies Martorell, Carme Puyol Torres, Jordi Suárez Baldrís, Magí Sunyer Molné, Agnès Toda Bonet i Coia Valls.

Els articles d’opinió, crítica i pensament que recull la nova revista complementen les Edicions del Centre de Lectura, les quals, amb els 131 volums editats dins la col·lecció d’assaig i els 13 números en la col·lecció de creació, donen sortida a treballs d’investigació i recerca i a temàtiques històriques, socials i científiques vinculades a Reus i la seva comarca.