Francesc Tosquelles in memoriam


Tosquelles en la història de la medicina

En el present treball es dona notícia de cinc treballs de 2000 i 2001, en els quals es difonen conferències inèdites de Tosquelles, es fa esment de la seva relació amb les avantguardes literàries i artístiques a Saint Alban, es valora Tosquelles com a psiquiatre i es recorda el seu rol en les transformacions de l’Hospital de l’Institut Pere Mata (en endavant IPM) en hospital universitari i en docent de l’especialitat per a Metges Interns i Residents. Els autors dels cinc treballs són els Dr. Sánchez Ripollès, Andreu Pujol, García Ibáñez i Labad Arias, aquests dos darrers psiquiatres.